Комплексна характеристика Карпатського району

Карпатський район межує з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною, що обумовлює вигідність його географічного положення. Зв’язки з західними сусідами простежуються як на виробничому рівні, так і в сфері культури, в особливостях національного складу району.

По території району проходять найважливіші транспортні шляхи. Він забезпечений найрізноманітнішими природними ресурсами: водними (найчисленніші і найменш забруднені, вони використовуються в основному для отримання гідроенергії на невеликих електростанціях, для потреб промисловості та комунального водопостачання), лісовими (лісистість економічного району найвища в Україні), мінеральними (нафта, газ, кам’яне і буре вугілля, калійні солі, самородна сірка та ін.). Родовища деяких копалин представлені тільки тут і мають виняткову цінність для країни.

В районі функціонує рекреаційний комплекс загальнодержавного значення. Сформувався промисловий комплекс з паливною (газової, нафтової) промисловістю, виробництвом калійних добрив, приладо-, верстато – і автомобілебудуванням, сільськогосподарським машинобудуванням, потужним лісопромисловим комплексом із завершеним циклом виробництва. Гірські ландшафти створюють можливості для різноманітного сільськогосподарського використання території району. Тут сформувалися: молоко – і м’ясопромислового, виноградарсько-виноробний, тютюновий, плодоовощеконсервний комплекси АПК. Район посідає друге місце (після Донецького) по щільності населення. Урбанізована територія з великою кількістю міст і селищ міського типу. Львів є третім за значимістю культурним центром України.

Посилання на основну публікацію