Кольорова металургія світу (коротко)

Кольорові метали включають в свій склад різні вила металів, пивними і найбільш масовими з яких є легкі і важкі кольорові метали. Найбільш важливим серед легких металів є алюміній, а серед важких – мідь.

Для металургії кольорових металів характерна Постадійний виробництва:

  • Al руда → глинозем → первинний Al → вторинний Al
  • Cu руда → концентрат → чорнова Cu → рафінована Cu

Для перших стадій виробництва характерний в обох прикладах сировинної фактор розміщення, однак у металургії алюмінію головним фактором розміщення виплавки металевого алюмінію є енергетичний, а у металургії міді виробництво чорнової міді тяжіє до сировини, а виробництво рафінованої міді до споживача.

Посилання на основну публікацію