Класифікація хімічної промисловості світу

Хімічна промисловість – одна з найважливіших галузей світової економіки і поряд з машинобудуванням є найдинамічнішою галуззю сучасної індустрії. В даний час практично немає такої галузі господарства, куди б не проникла хімія. Хімізація господарства – одне з основних напрямків сучасного науково-технічного прогресу.

У структурі хімічної промисловості виділяють чотири найважливіші групи галузей: основну хімію, хімію органічного синтезу, хімію полімерів і тонку хімію.

У сучасному світовому хімічному виробництві чітко простежується тенденція концентрації випуску високотехнологічної наукоємної продукції «верхніх поверхів» в США, Західній Європі та Японії, а менш складних, матеріаломістких і екологічно брудних виробництв – в країнах, що розвиваються і колишніх соціалістичних країнах.

У світовій хімічної промисловості склалося чотири головних регіону: США, зарубіжна Європа, Східна Азія і СНД.

Посилання на основну публікацію