Класифікація озер за походженням

Для утворення озера необхідні дві умови: замкнутий пониження на суші – улоговина, западина, поглиблення, здатне прийняти і зберегти воду – і достатня кількість води. Озеро зазвичай заповнюється річковий або підземною водою, або атмосферними опадами. Надзвичайно складно озера формуються, залежно від походження або генезису виділяються наступні типи озер: якщо завдяки тектонічним рухам виник прогин в земній корі або окремий її блок опустився вниз по розломах, утворивши западину, то таке озеро називається тектонічним (Байкал, Танганьїка); озера, що виникли в результаті вулканічних вивержень, коли вода заповнює кратер вулкана (Кроноцкоє на півострові Камчатка); особлива роль в походженні озер належить льодовиках, численні льодовикові озера заповнюють борозни і улоговини, які виорали стародавні льодовики; замкнуті зниження можуть виникати і внаслідок того, що поточні води, просочуючись через товщі легко розчинних гірських порід – вапняків, доломіту, гіпсів – розчиняє їх, з’являються підземні пустоти, поверхня над якими починає просідати або провалюватися, озера, що заповнюють такі западини називаються – карстовими. Озера, що утворилися в результаті танення вічної мерзлоти отримали назву – термокарстових. Річка, блукаючи по долині, нерідко знаходить собі нове русло, а старий рукав, протоку або закрут відгороджує наносами. Так утворюється стариця або заплавне озеро, вони мають вигляд серпа або підкови.
Води, що стікають в озеро і рух хвиль в ньому, впливаючи протягом тривалого часу на береги, руйнують їх. Площа озера при цьому збільшується. Розмиті гірські породи перетворюються на гравій і пісок, а потім знову відкладаються на його дні. Береги відступають, стають пологими і внаслідок цього не піддаються більше руйнування. В озерах накопичуються не тільки мінеральні, але й органічні речовини. Кількість опадів на дні озера збільшується з кожним роком, в результаті чого дно поступово підвищується, озеро міліє і, нарешті, перетворюється на болото. Об’єм води заповнює озерну улоговину непостійний. В озеро надходять річкові та грунтові води. Озерна вода витрачається на випаровування. Озера бувають стічними і безстічними. Коли приплив води в озеро більше ніж її витрата в цьому випадку озеро сточное і навпаки. За хімічним складом озера бувають прісні, солоні, солонцовиє. Самими прісними є високогірні озера, що харчуються сніговими і льодовиковими водами. Чим жаркіше клімат або менше кількість опадів, тим вище мінералізація води. Вода в таких озерах в основному витрачається на випаровування. Хімічний склад розчинених у озерній воді речовин відрізняється великою різноманітністю. Він повністю залежить від характеру і складу грунтів і порід навколишніх територій, звідки в озеро стікають води.

Посилання на основну публікацію