Класифікація методів географічних досліджень

1. Які методи вивчення географічних об’єктів з’явилися в історії науки першими і чому? Які завдання вони вирішували? Яка їх роль в нинішній час?

Експедиційний, описовий, картографічний, порівняльно-географічний, математико-статистичний, лабораторний.

2. У чому сутність порівняльно-географічного методу?

Опис нових країн, територій і порівняння їх уже існуючими.

3. Назвіть види діяльності, в яких знайшли широке застосування різні методи географічних досліджень.

Картографування в навігації, геодезії, орієнтуванні на місцевості, землеустрій. Експедиційний метод в розвідці корисних копалин, в біологічних дослідженнях. Аерокосмічний метод застосовується в геодезії, метеорології.

4. * Чому існує необхідність використання географічних і негеографіческіх методів вивчення географічних об’єктів? Наведіть приклади.

Використання географічних і негеографіческіх методів дозволяє більш різнобічно вивчити об’єкт. Приміром, для розгляду промислового об’єкту необхідні не тільки географічні методи, але і фізичні, хімічні дослідження, економічні оцінки, статистичні методи.

Посилання на основну публікацію