Класифікація карт за змістом і масштабом

1. Класифікація карт за змістом. Земна поверхня і об’єкти на ній складають зміст карти (по-грецьки карта – лист). За змістом карти поділяються на 2 великі групи. Це загальногеографічнв карти і тематичні карти.

На загальногеографічних картах зображуються всі об’єкти земної поверхні – рельєф, поверхня води (річки, озера, моря), рослинність, населені пункти, шляхи сполучення, кордони, деякі види промисловості і сільського господарства і т.п. До загальногеографічні картками відносяться топографічні карти.

Тематичні карти складаються на основі загально географічних карт. На них більш чітко виділяється один з видів природних явищ, господарських галузей, соціально-політичного становища населення. Зразком можуть служити політична карта світу в атласі, карта тектонічних плит, карта кліматичних поясів і т. д.

2. Класифікація карт за масштабами. За масштабами карти діляться на 3 групи: великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні. Карти з масштабом 1: 100 000 і більше називаються великомасштабними, від 1: 200 000 до 1: 1 000 000 – среднемасш- ТАБН і дрібніше 1: 1 000 000 – дрібномасштабними картами. Великомасштабні карти називають топографічними, середньомасштабні – оглядово-топографічними, дрібномасштабні – оглядовими картами.

Топографічні карти зображуються в масштабах: 1: 100 000,1: 50 000,1: 25 000, 1:10 000 Креслення з більшим масштабом називають планом. Масштаби планів бувають 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 і більше. Плани і великомасштабні (топографічні) карти складаються в результаті безпосередніх вимірів поверхні Землі, тому їх використовують при точних вимірювальних і розрахункових роботах.

Оглядово-топографічні та оглядові карт и складаються на основі великомасштабних карт. Точність оглядово-топографічних карт нижче в порівнянні з топографічними, тому їх застосовують для огляду загального вигляду більшій території. Такі карти особливо зручні для льотчиків. Оглядові карти призначені для узагальнюючих досліджень географічних особливостей великих територій земної поверхні (областей, держав, материків, всього світу). Тому їх більше називають географічними картами.

Посилання на основну публікацію