Китайська мова і писемність

Китай – багатонаціональна держава, населене представниками майже 60 різних етносів. Але переважна більшість населення країни (за переписом 1982 р. – 93,3%, за переписом 1990 р. – 92%, за переписом 2000 р. – 91,8%) складають китайці, або ханьці.
Самоназва древніх китайців – «хуася» – відбувалося від найменування племінного освіти ся. Землі, населені хуася, розташовувалися в основному на Среднекітайской рівнині, в басейні Хуанхе. Звідси походить і давня назва Китаю – «Чжунго», або «Серединна царство» (чжун означає «середина», го – «держава»). Вперше ці землі були об’єднані в одній державі при імперії Цинь, що виникла в III в. до н. е.. Тоді ж древні китайці стали називати себе цинь. Саме від цього етноніма веде свій початок загальноприйняте європейське найменування китайців і Китаю. Справа в тому, що індійці називали цю династію чин, і звідси походять німецьке Хіна, англійське Чайна, французьке Шин, італійське Цина і т. д.

Однак імперія Цинь виявилася недовговічною, і на її уламках в тому ж III в. виникла могутня імперія Хань, що проіснувала кілька століть. З того часу китайці і стали називати себе ханьцами. А російська назва країни – Китай – має кілька більш пізніше походження. Вчені вважають, що в основі його лежить ім’я монголоязичние кочового народу Кидань, що мешкав на північному заході країни вже в XI ст. У тюркомовне передачі етнонім «кидання» перетворився на «китай».

Китайська мова – головний засіб спілкування китайців і міжнаціонального спілкування всіх народів, що населяють КНР. За чисельністю мовців (1200 млн чол.) Він займає позаконкурентних перше місце в світі, перевершуючи наступний за ним англійська мова більш ніж у два рази. Це також одна з шести офіційних мов ООН. За генетичної класифікації він відноситься до китайсько-тибетської (сино-тибетської) сім’ї мов, а по типологічної класифікації – до так званих ізолюючим мов.

У цьому сенсі важлива структурна особливість китайської мови полягає в тому, що кожна його мінімально значуща одиниця-морфема – являє собою окремий склад, який зазвичай позначає окреме слово. Наприклад, коренева морфема жень означає «людина», ми – «рис», так – «великий», під – «я» і т. д. Але слово може складатися і з двох кореневих морфем, злитих за правилами корнесложенія. наприклад:

За такою ж, зазвичай двучленной, схемою конструюються і багато географічні назви Китаю.
Візьмемо, наприклад, назви його провінцій, розшифровку яких можна знайти в топонімічному словнику Є. М. Поспєлова. [42] Найчастіше вони відображають особливості географічного положення або природних умов території. Так, назва провінції Хубей включає в себе дві морфеми: ху – «озеро» і Бей – «північ», і це означає, що вона розташована на північ від великого озера Дунтинху. А провінція Хунань (нань – «південь») розташована на південь від нього. Назва провінції Хебей (хе – «ріка») пов’язане з її положенням на північ від течії р.. Хуанхе, провінції Шаньдун (шань – «гора», дун – «схід») – з тим, що вона знаходиться на схід від гори Сяошань, а провінції Шаньсі (сі – «захід») – з її положенням на захід гір Тайхан-шань. Назва провінції Сичуань (си – «чотири», чуань – «ріка») ніби нагадує про гідрографічних, а назва провінції Юньнань (юнь – «хмара») – про кліматичні особливості їх територій.
Фонетична структура складу в китайській мові визначається не тільки тим чи іншим фонемним складом, а й тоном. Таких тонів чотири (в російській транскрипції вони позначаються цифрами над стилем): рівний (1), висхідний (2), нисходяще-висхідний (3), спадний (4). Залежно від тону одна і та ж фонема може мати зовсім різне значення. Наприклад, ма, вимовлене першим тоном, означає «мати», другим тоном – «конопля», третім – «кінь», четвертим – «лаяти». У складних словах крім тони використовуються також силові наголоси.

Ще одна важлива особливість китайської мови – наявність в ньому сильно розрізняються діалектів. Це пов’язано з тим, що ханьці здавна розселилися на дуже великій території, окремі частини якої впродовж сторіч були слабо пов’язані між собою в політичному і економічному відношенні. Донедавна ці діалекти підрозділяли на сім великих груп, але останні дослідження дозволили збільшити їх число до 10. Найбільша з них північна група, яка охоплює майже 4/5 всього кітаеязичного населення країни. Друге місце, хоча і з дуже великим відривом, займає діалектна група, що одержала поширення в районі Шанхаю. Інші групи значно менш великі, однак деякі з них також охоплюють десятки мільйонів чоловік. Багато діалектні групи в свою чергу поділяються на підгрупи. Всі вони розрізняються між собою з фонетики, лексики та граматики, причому подібні відмінності можуть бути настільки великі, що люди, що говорять на різних діалектах, часто майже зовсім або зовсім не розуміють один одного.
У такій лінгвістичної ситуації перед Китаєм давно вже встала проблема єдиного усної мови. Рух за його створення почалося ще наприкінці ХГХв., Тривало після Синьхайской революції 1911 р. і після утворення КНР. У 1955 р. новий державний національний мову, заснований на пекінському діалекті, отримав найменування «путунхуа» – «загальнозрозумілою мовою». Завдання його поширення вважається настільки важливою, що згадка про нього включено до конституції КНР. У 1986 р. була прийнята нова програма поширення путунхуа, яка виходить з необхідності перетворення його у загальний мову усного спілкування. Однак виконання цього завдання зажадає, мабуть, більш тривалого часу, ніж передбачалося. До кінця 1990-х рр.. мовою путунхуа оволоділи в основному жителі великих міст. Він використовується в центральному державному та партійному апараті, армії, школі, великому промисловому виробництві, на радіо і телебаченні. Але в побутовому спілкуванні, сільськогосподарському та ремісничому виробництві і раніше переважають місцеві діалекти. Особливо це відноситься до південних провінціях країни.
Тому для того, щоб порозумітися один з одним, китайці зазвичай використовують ієрогліфічне лист, спільне для всіх діалектів і діалектних груп. Саме ієрогліфічна писемність в найбільшій мірі забезпечує культурний та лінгвістичну єдність Китаю. Для цього існують єдиний письмовий мову веньянь, заснований на древнекитайском мовою IV в. до н. е.., і більш новий літературна мова байхуа, заснований на північних діалектах среднекітайскій мови XIV-XVI ст.

Китайська ієрогліфічна писемність зародилася дуже давно, ще в середині другого тисячоліття до нашої ери. Спочатку малюнок кожного ієрогліфа нагадував те поняття, яке він повинен був відбити. Такий лист, характерне для багатьох стародавніх мов, називають пиктографическим. З плином часу, в міру ускладнення понять і збагачення словникового запасу мови, пиктографическое (рисуночное) лист став замінюватися ідеографічним (образним), яке отримало найбільш повне вираження саме в китайській иероглифике (рис. 93). Зазвичай ієрогліф складається з двох частин: «ключа» і «фонетика». При цьому «ключ» визначає його належність до певної групи понять. Так, «ключ» «вода» входить до складу ієрогліфів, що позначають такі слова, як «море», «озеро», «ріка», «вино», «рідина». А «фонетик» показує, як треба читати ієрогліф. Можна додати, що раніше китайці мали в своєму розпорядженні ієрогліфи на сторінці стовпцями, причому справа наліво (відповідно і корінець книги був справа – як у арабів і євреїв). Але в 1950-х рр.. вони перейшли на рядкове лист зліва направо.

Загальне число ієрогліфів китайської мови в різних джерелах визначається по-різному: в 40 тис., 45 тис., 50 тис., 55 тис. і навіть 80 тис.! Звичайно, в наші дні китаєць не повинен знати їх у такій кількості, оскільки більш-менш уживаних з них приблизно 7000, а найбільш уживаних – від 1,5 тис. до 3,5 тис. Офіційний мінімум ієрогліфів, які підлягають засвоєнню в системі ліквідації неписьменності, становить 1500 для селян і 2000 для робітників і службовців. Закінчують початкову школу повинні знати 3500 ієрогліфів. Для читання сучасної літератури та газет потрібно знати 5000-6000 ієрогліфів.

І проте ієрогліфічне письмо залишається надзвичайно складним. У всякому разі набагато більш складним, ніж європейське алфавітне, при якому кожна літера позначає певний звук. Не можна не враховувати і складності написання окремих ієрогліфів, адже в деяких з них число штрихів може досягати 25-30. Та ще потрібно опанувати особливим мистецтвом каліграфії – умінням красиво писати їх за допомогою особливої ??пензлика і чорної туші.

Ось чому в Китаї вже давно ведеться реформа писемності з метою її спрощення – відмови від вживання деяких ієрогліфів і зменшення числа штрихів в інших. Ця реформа особливо активізувалася вже після утворення КНР, коли почалася масова ліквідація неписьменності. Ще більш радикальний шлях знайшов вираження в спробах створення для китайської мови принципово іншого, алфавітного письма, заснованого на латинській графіці.

Такі спроби робилися починаючи з кінця XIX в. А в 1958 р. було офіційно прийнято алфавітний лист, розроблене на латинській основі з урахуванням усього попереднього руху за «алфавітізацію» китайської мови. Цей лист отримало назву «піньінь цзиму». Передбачалося, що воно поступово замінить ієрогліфічне. Але цього не сталося. Алфавітний лист стало тільки допоміжним і використовується головним чином в інформаційних системах, рекламі і особливо при транскрипції географічних назв і власних імен китайців на інші мови. При цьому повної уніфікації записи китайських слів латинськими буквами так і не відбулося.
Можна додати, що зусилля по створенню єдиної національної мови робили і на Тайвані. В даний час такою мовою (на основі пекінського діалекту) володіють уже 90% жителів острова. А в Сянгані (Гонконзі) протягом тривалого часу в якості офіційної мови використовувався англійська. Практично китайці Сянгана двомовні: вони володіють англійською, в побуті ж використовують один з південних діалектів китайської мови. Що ж до національних меншин в самому Китаї, то маньчжури і хуей також користуються китайською мовою, решта – своїми мовами. Хоча для багатьох з них китайський служить другою мовою.

Посилання на основну публікацію