Китай – коротко

1. Назвіть головні риси природи Китаю. Якими особливостями географічного положення вони визначені?

Китай розташований в Центральній і Східній Азії і виходить до узбережжя Тихого океану. Рельєф характеризується комбінацією гірських систем і великих рівнин. Рівнини ступенями спускаються до океану. Розташуванням і рельєфом пояснюються особливості клімату. На півночі і заході клімат помірний континентальний. При русі на схід і південь ростуть температури і кількість опадів – клімат субтропічний мусонний.

2. Чим відрізняються природні комплекси західної і східної частин країни? Чому?

Рельєф західній частині Китаю високий і сильно розчленований. Західний Китай представлений гірськими системами, нагорьями і міжгірськими улоговинами. Сюди не надходять повітряні маси з Тихого океану і формується різко континентальний клімат. Східна частина рівнинна з м’яким і вологим кліматом. Тут яскраво проявляється дія Тихого океану.

3. Якими корисними копалинами багаті надра країни? З чим пов’язано їх наявність?

Тут видобувають кам’яне вугілля, нафта, магнієві і залізні руди, мідь, графіт, сурму, ртуть, молібден, свинець, цинк, золото. Така різноманітність корисних копалин пояснюється складністю геологічної будови – поєднанням платформнихі складчастих ділянок.

4. Які особливості сучасного демографічного стану в Китаї?

Китай – найбільш населена країна світу. Китай цілеспрямовано проводить політику зниження народжуваності. Зараз у країні не дуже висока народжуваність. При низькій смертності натуральний приріст становить 6 ‰. Чоловіче населення переважає над жіночим. Близько половини населення перебуває в працездатному віці.

5. Які галузі промисловості отримали в Китаї найбільший розвиток?

Основа промисловості – важка індустрія. Розвинені енергетика, металургія, машинобудування, хімічна та легка промисловість.

Як ви думаєте?

Які можливості існують для подолання відмінностей у рівні економічного розвитку приморських територій і внутрішніх районів Китаю?

Програма освоєння західних районів Китаю розрахована на тривалий період – до 2050 року і передбачає переважний розвиток енергетики, добувної промисловості, металообробки, спорудження розгалуженої транспортної, інфраструктури при проведенні природоохоронних робіт у великих масштабах.

Рішення про освоєння західних районів є одним з найважливіших, прийнятих китайським урядом на рубежі століть, і розглядається як важливий крок в історії китайської реформи та модернізації. На думку експертів, з вступом країни в нову фазу реформ і встановленням системи соціалістичної ринкової економіки, а також на тлі глобалізації світової економіки рішення проблем “Великого Заходу” набуває все більшої актуальності у розвитку китайської економіки.

Сформований до справжнього моменту розрив у рівнях розвитку континентальних і прибережних провінцій обумовлений обраним шляхом розвитку Китаю – країна поки сильно залежна від зовнішніх джерел фінансування і різкий відрив прибережних провінцій, де сконцентровані основні інвестиційно-фінансові потоки країни не може бути припинений ніякими адміністративними заходами. Навпаки, зусилля центрального уряду багато в чому спрямовані на підйом рівня розвитку континентальної частини Китаю. Саме в центральних провінціях здійснюються або заплановані найбільш грандіозні інфраструктурні проекти. Китай сьогодні потребує побудови по-перше індустріальної економіки, але на високому структурному рівні. Країна потребує нарощування і розвитку ємного внутрішнього ринку. Якщо ж державі при цьому вдасться сконцентрувати в рамках КНР науково-дослідний потенціал всього регіону, то можна буде вести мову в осяжному майбутньому про набуття Китаєм ряду рис, притаманних розвиненим країнам.

Найгострішою проблемою Китаю на сьогоднішньому етапі розвитку є господарський підйом в континентальних районах країни. Широко відомо, що основні потоки іноземних інвестицій зациклені на приморські райони Китаю, де склалися основні економічні центри країни. В останні роки економічний розрив між континентальними і приморськими районами стабільно збільшувався.

Середній рівень життя жителя континентальних провінцій в середньому становить всього 40-50% рівня життя населення східних районів. Купівельна спроможність в західному Китаї на 47% нижче, ніж в інших районах, це менше половини в порівнянні з приморськими частинами країни. Безумовно, якщо в континентальній частині країни економіка не набере швидких темпів розвитку, різниця буде ще більше. Звичайно, це не сприяє і соціально-політичної стабільності держави і може призвести до серйозного руйнування рівноваги всього суспільства.

Якщо східні і західні райони не зможуть розвиватися гармонійно, народне господарство Китаю насилу витримає тривалий розвиток. Для благополучного поступального руху економки Китаю необхідне гармонійне районне розвиток.

Західні території (провінції Шеньсі, Ганьсу, Цинхай, Гуйчжоу, Сичуань, Юньнань, автономні райони Нінся-Хуейський, Тибетський, Гуаньсі-Чжуанський, Внутрішня Монголія,

Синьцзян-Уйгурський, місто центрального підпорядкування Чунцин) в цьому відношенні виключно важливі для економіки Китаю. Саме від ситуації в континентальних і насамперед західних районах КНР залежить стабільність та подальші перспективи розвитку цієї країни. Звідси починаються споруджувані нині транспортні коридори і газопроводи в Середню Азію. Тут є колосальні водні ресурси річок Або і Чорний Іртиш. У західних провінціях розвідані родовища 120 з 140 видів корисних копалин, виявлених в Китаї, причому запаси деяких рідкоземельних елементів – найбільші у світі. Нарешті, тут знаходяться величезні нафти і газоносні пласти: в одному тільки СУАР ресурси нафти оцінюються в 30% від загальних по КНР, а газу – в 34%.

У континентальних районах проживає трохи більше половини населення країни – близько 800 млн. Чол. – Чий невисокий життєвий рівень вже сьогодні непорівнянний з Багатіє приморськими районами.

Більше того, саме в континентальних районах, особливо в північ – західних районах знаходиться основний кістяк державних промислових підприємств. Останнє важливо враховувати з тих позицій, що питання реформування неефективних держпідприємств, які сьогодні створюють украй гостру для Китаю проблему банкрутств, неповернених кредитів і в цілому серйозно ускладнюють функціонування набирає обертів економіки. В цілому господарський розвиток континентальних провінцій впирається в нерозвиненість транспортної, інформаційної, виробничої та іншої інфраструктури.

Посилання на основну публікацію