Кількість населення і його динаміка

1. * Назвіть причини швидкого зростання кількості населення починаючи з другої половини XXст.

Поліпшення рівня життя населення, медичного обслуговування, що сприяло скороченню дитячої смертності, підвищенню тривалості життя. Особливо швидке зростання кількості населення спостерігався в країнах, що розвиваються після падіння колоніального режиму.

2. * Проаналізуйте таблицю зростання кількості населення Землі. Для яких країн характерний швидке зростання населення?

У 17-18 століттях кількість населення росло невеликими темпами. Часто траплялися епідемії, велися численні війни, які забирали безліч життів. Різкий стрибок чисельності спостерігається в 20 столітті. Найбільш швидкими темпами зростала чисельність населення Африки, Південної Америки, Азії. Зараз приріст населення Землі істотний, але не такий високий у порівнянні з 20 століттям.

3. Назвіть основні раси людства і характерні риси кожної з них.

Європеоїдна раса – світла шкіра, очі і волосся можуть мати різний колір, вузький виступаючий ніс, середньої товщини губи, високий зріст.

Монголоїдна раса – жовтий колір шкіри, прямі чорне волосся, вузькі карі очі, невелике зростання.

Негроїдна – темно-коричнева або чорна шкіра, широкий ніс, темні очі, пухкі губи, темні кучеряве волосся.

5. Що таке структура населення?

Структура населення – розподіл населення на групи за статевими, віковими та іншими показниками.

6. Люди якого віку здатні працювати найбільш спішно?

15-64 року

7. Яка роль трудових ресурсів в економічному розвитку господарства країни?

Кількість і якість трудових ресурсів в чому визначає економічний розвиток країни.

Конкурс знавців

1. Призначте порядкові номери наступним материках і частинам світу відповідно до кількості їхнього населення: Африка, Європа, Азія, Латинська Америка, Північна Америка.

Азія – 1

Африка – 2

Європа – 3

Латинська Америка – 4

Північна Америка – 5

2. Раси людства відрізняються по ряду стійких прийме. Але існують народи, які відносяться до різних рас і живуть на різних континентах, але мають ряд подібних рис. Поясніть причини такого кшталту представників різних рас.

Однакові риси у представників різних рас сформувалися в результаті проживання в схожих природних і кліматичних умовах. Низький зріст пояснюється проживанням в густих заростях вологих тропічних лісів. Худорляве тіло – результат харчування в основному рослинною їжею.

Посилання на основну публікацію