Карпатський заповідник

Карпатський заповідник розташований на мальовничих і красивих південно-західних схилах Українських Карпат. Територіально заповідник ділиться на три незалежні природні масиви: Чорногірський – площею 2100 га, Угольсько-Широколужанський – 5616 га та Хустський – 4990.

Чорногірський заповідний масив знаходиться в окрузі ялинових гірсько-карпатських лісів, в районі Чорногорсько-Мармароських лісів. Угольсько-Широколужанський — в окрузі букових лісів, в районі південних схилів Полонинського хребта, а Хустський – в окрузі дубових лісів, у районі Солотвинської улоговини.

Карпатська гірська система завдяки своїм кліматичним особливостям, великої протяжності (понад 1500 км), значної масивності і висоті відрізняється великою різноманітністю і багатством рослинного і тваринного світу.

Розглянемо кожен масив Карпатського заповідника окремо. Чорногірський масив утворюють товщі тонко і ритмічно перешаровуюючих порід від крейдового до палеогенового часу (фліши). Вони складаються з аргілітів, алевролітів, пісковиків, гравілитів, конгломератів, що відрізняються механічним і мінералогічним набором.

Гребнева частина Чорногори представлена флішем з товстошарових твердих пісковиків. В межах заповідника переважають щільні, не размокаючі у воді породи — аргіліти. 

Клімат Чорногірського масиву помірно континентальний: від прохолодного і помірно холодного вологого до холодного і дуже вологого. Тут переважають вітри західного і південно-західного напрямків. Їх швидкість у високогір’ї в кілька разів більше, ніж у долинах, і нерідко досягає 15 м/с. Часто бувають штормові вітри, що досягають 40 м/с. Вони є причиною вітровалів, від яких страждають посадки ялин. Клімату цього району характерна висотна диференціація. З висотою над рівнем моря температура повітря закономірно знижується, а кількість випадаючих опадів зростає. 

У Чорногірському масиві Карпатського заповідника, на нижніх гіпсометричних рівнях у більш теплих кліматичних умовах, під буковими лісами переважають родючі, світло-бурі, горнолісні, середньоміцні, середньосуглинкові, малощебністі ґрунти. У середній частині схилу під хвойними лісами формуються темно-бурі, легкосуглинкові, середньо – і малопотужні, іноді щебенисті ґрунти.

 Для криволісся і трав’янистої рослинності в субальпійській і альпійській зонах характерні торф’янисто-підзолисті і гірсько-буроземні, середньосуглинкові, малопотужні, іноді дуже щебінисті і скелетні ґрунти.

Угольсько-Широколужанський заповідний масив розташований в центральній частині Українських Карпат, на південних схилах полонини Красної i її потужного відрогу полонини Менчіл. 

Потужний хребет полонин захищає Карпатський заповідник від прохолодних північних повітряних течій. Тут переважають вітри західних і південно-західних румбів. Клімат району теплий, помірний і вологий. У нижній частині заповідного масиву під дубовими і буковими лісами сформовані світло-бурі, середньо-суглинисті, потужні ґрунти. На відслоненнях вапняків вони щебенисті. Темно-бурі лісові ґрунти розташовані в зоні мішаних лісів. В долинах гірських річок формуються дернові ґрунти, іноді глейові.

Хустський заповідний масив, що включає резерват «Долину нарцисів», розташований на висоті 180-200 м в урочищі Кирем, в західній частині Хустсько-Солотвинської долини, займає Верхнетисенску тектонічну западину. Рельєф цієї частини Карпатського заповідника рівнинний, слабохвиилястий. Клімат теплий, вологий. Переважають тут дерново-глеєві суглинкові ґрунти, що сформувалися на давніх алювіальних відкладах.

Так як Карпатський заповідник організований давно, його флора добре вивчена. Флора Чорногірського заповідного масиву, включає 724 види судинних рослин. Вона об’єднує 5 відділів, 82 сімейства, 318 родів. Три відділу вищих спорових рослин включають 34 види, або 4,8% флори. Серед них рідкісними є папороті й плауни — дербянка колосиста, гронянка ключ-трава, гронянка гілляста, вужачка звичайна, плаун-баранець та ін.

На території Карпатського заповідника зустрічаються рідкісні види голарктичного ареалу: лойдія пізня, верба трав’яна, митник мутовчатолистий, вероніка альпійська, осока скельна; євразійського ареалу: митник Едера, резуха альпійська, а також євро-американського ареалу: ломикамені волотиста і зірчаста. На території Чорногірського масиву, частини Карпатського заповідника, виростають ялицево-смерекові, букові, ярові ліси, а також зарості сосни та вільхи.

В Угольсько-Широколужанському заповідному масиві флора відрізняється великим географічним та екологічним різноманіттям. Вона включає 556 видів вищих рослин. Особливим флористичним багатством і різноманітністю відрізняється вапнякове пасмо, де росте понад 200 видів, серед яких такі реліктові та ендемічні рослини як тис ягідний, ялівець козацький, клокичка периста, дзвіночок карпатський, лунарія оживаюча, листовик сколопендровий, жеруха грецька та ін.

Ґрунтово-кліматичні умови заповідного масиву сприятливі для росту бука. Тут він легко витісняє інші породи й утворює чисті або майже чисті насадження.

Карпатський заповідник своєю фауною істотно відрізняється від фауни прилеглих рівнинних територій і носить як би острівний характер. У Карпатах мешкає комплекс гірничо-альпійських і тайгових видів, ізольованих від лісової зони Європи. Для Чорногорського та Угольсько-Широколужанського заповідних масивів характерні наступні види тварин: із земноводних — жовточерева кумка, трав’яна жаба, карпатський тритон; з плазунів — живородна ящірка; з птахів — гірський коник, гірська плиска, білозубка дрізд та ін.; із ссавців — руда полівка, жовтогорла миша, звичайна бурозубка, карпатська білка, лисиця.

У Хустському заповідному масиві «Долина нарцисів» переважають: з амфібій — зелена жаба, ставкова жаба; з рептилій — прудка ящірка, водяний вуж; птахів — біла лелека, сорока, шпак, зяблик, хатній і польовий горобці, жулан, луговий чекан; із ссавців — звичайна полівка, польова миша.

І на закінчення, хочеться відзначити, що створений Карпатський заповідник стабілізує збереження місць проживання цілого ряду ендемічних і господарсько цінних видів тварин і сприяє збереженню зоогенофонда Карпат. Особливо це стосується дрібних і малорухомих форм, які не здійснюють міграцій.

Посилання на основну публікацію