Капіталістичне суспільство

Вступ нашої країни в капіталістичну епоху з феодальної сталося зі значним запізненням, та й проіснувала капіталістична імперія недовго – змінилася комуністичної, а там вже капіталізм честили по повній програмі.

Що таке капіталізм

 

Капіталізм являє собою систему, засновану на приватній власності, вільному підприємництві і юридичній рівності. Головний стимул для прояву ініціативи в такому суспільстві – прагнення отримати прибуток.

 

Звичайно, це не означає, що капіталістів завжди хвилюють лише гроші, просто гроші є основним мірилом вартості товарів і послуг. В ідеальному випадку капіталізм повинен був найбільш ефективно реалізувати принцип, популяризуваний у своїх гаслах комуністами: «Від кожного за здібностями, кожному – за потребами».

 

Гроші в такій системі – лише посередник між «здібності» та «потребами». Капіталізм – це абстракція. Жодне суспільство в історії людства не було абсолютно капіталістичним, завжди були риси, притаманні іншим суспільним формаціям: 

  • Станові привілеї, наприклад, в Російській імперії на початку ХХ століття; 
  • Державна власність; 
  • Обмеження на володіння власністю;
  • Антимонопольні закони; 
  • Соціальна політика, спрямована на допомогу малозабезпеченим громадянам.

Останній згаданий чинник взагалі відноситься до соціалістичної системи і в тій чи іншій мірі присутня в більшості західних країн, навіть нинішня Великобританія, найбільш «класична» капіталістична держава, значною мірою є країною соціалістичної, що стало можливим завдяки активності лейбористів і загального демократичного руху в Європі в середині ХХ століття.

 

Поява терміна

Вважається, що слово «капіталізм» з’явилося на рубежі XVIII і XIX століть, хоча поняття «капіталіст» і «капіталістичний» існували і раніше – вони застосовувалися біржовими торговцями. І практично відразу термін «капіталізм» став вживатися в негативному ключі, що стало особливо помітно при зародженні соціалістичного руху. Цікаво, що в творах Карла Маркса цього слова немає взагалі, а його соратник Фрідріх Енгельс користувався ним лише зрідка.

 

Коли з’явився капіталізм?

 

Багато хто вважає капіталізм породженням XIX століття, а його розквіт пов’язують із розквітом економіки США. Це теж частина радянської пропаганди. Насправді капіталізм виник в далекому середньовіччі (деякі дослідники починають його історію в XII столітті) в силу природних обставин. Елементи нової суспільної формації розвивались повільно і поступово, перебуваючи в різних відносинах з пануючою феодальною системою: іноді вони підтримували один одного, а іноді суперечили.

 

Ось деякі віхи раннього капіталізму:

  • Епоха первісного нагромадження капіталу, що настала в Європі в XV столітті, вона характеризувалася географічними відкриттями і розвитком торгівлі.
  • Меркантилізм, восторжествовавший приблизно в той же час, це система, при якій європейські правителі вирішували більше продавати в зарубіжні країни, ніж купувати у них, отримуючи різницю золотом.
  • Мануфактури, що з’явилися в XIV столітті і незабаром стали поширеним типом підприємств. Використовувався спочатку ручна праця поступово замінювався в них механізованим.
  • Обгородження – відбирання земель у селян. Цей процес проводився в Європі з XV століття і привів до того, що селяни масово втікали у міста, поповнюючи ряди фабричних робітників.
  • Формування класової теорії в XVII столітті. В той час вперше були виділені три класи людей, що ведуть між собою боротьбу: власники землі, власники капіталу і робочі. Відповідно були виділені і три види доходів – рента, прибуток і заробітна плата.
Посилання на основну публікацію