Ізраіль в Середньовіччя

У Середньовіччі більшість єврейських громад перебувало під владою ісламських держав і правителів. Після утворення арабського халіфату в середині VII – початку VIII століття нашої ери і поширення ісламу на значній території Близького і Середнього Сходу, Північної Африки та Іспанії близько 90% всього тодішнього єврейського населення виявилося в орбіті впливу мусульманського світу. Євреї в багатьох районах халіфату зуміли зберегти внутрішню автономію, релігійну та культурну самобутність. Не маючи в цей історичний період своєї державності, вони протягом століть підтримували розгалужені зв’язки з найбільш авторитетними релігійно-правовими центрами. Аж до XI століття таким найбільш впливовим центром були інститути екзілархата і гаонат єврейської вавілонської громади. Ще при перших праведних халіфів євреї отримали право селитися в Палестині і Сирії. Економічного процвітання, політичної і релігійної самостійності і культурного розквіту досягли єврейські громади в Іспанії, Єгипті, ряді міст Османської імперії, Ірану, Афганістану та Середньої Азії.

На території Кордовского халіфату в Іспанії (956-1031 роки) євреї отримали статус самоврядної громади, що дозволяв їм займати високе становище у суспільстві. Історичні документи свідчать, що, незважаючи на існування в ряді мусульманських країн обмежувального статусу «Ахль аз-зима» для немусульманського населення, євреї найчастіше займали престижні державні пости, були власниками великих торгових домів, фінансових установ і ремісничих майстерень: серед євреїв було чимало придворних медиків , перекладачів, дипломатів, поетів, прославлених вчених і філософів. Деякі з них (М. Маймонід, Нахманід, відомий як Рамбан, Саадія Гаон, Ієгуда а-Аеві, ібн-Езра, ібн-Дауд, ібн-Шапрут, Шмуель а-Нагід і ін.) Здобули загальну популярність ще за життя. Як відомо, середньовічний ісламський період став епохою інтенсивного розвитку єврейської релігійної думки, релігійного законодавства, синагоги ритуалу і літургії, вивчення Тори і Талмуда, а також інших священних для іудаїзму писемних пам’яток. Цей період в єврейській історії часто називають «Золотим століттям».

Політика заохочення хрестових походів і розпалювання антисемітських настроїв, що проводилася в XI-XIII століттях. Ватиканом і правителями деяких європейських держав, в тому числі Англією, Францією, Німеччиною та Італією, об’єктивно робила євреїв союзниками ісламського світу. Так, після завоювання хрестоносцями Єрусалима і знищення єврейської громади Святого Міста євреї підтримали боротьбу мусульманських правителів Сирії і Єгипту проти держав хрестоносців. Слідом за розгромом Єрусалимського королівства хрестоносців в 1187 році емір Салах ад-Дін видав указ про відновлення єврейських громад Палестини і Єрусалима.

Реконкіста і антиєврейська спрямованість інквізиції в Іспанії та Португалії (XV століття) зумовили масове витіснення євреїв з країн Західної Європи. У деяких містах Німеччини, Італії, Чехії та ін. Країн Європи утворилися замкнуті єврейські гетто. Широке поширення гонінь і наклепів на євреїв привело до розвитку месіанських рухів в єврейському середовищі (А. Абульафія, Ш. Молхо, Д. Реувеном, А. Лемле, Шабтай Цві). У цей час багато євреїв переселялися з Європи в провінції Османської імперії. При султана Сулеймана Пишному (1520-1566 роки) заохочувалося відродження старих і утворення нових релігійних, освітніх і культурних єврейських центрів в країнах Східного Середземномор’я.

Якщо в мусульманських країнах в єврейській громадської думки Середньовіччя переважав раціоналістичний підхід до релігії і тлумачення релігійних джерел, то в християнській Європі панували містичні напрямки, які знайшли концентроване вираження в філософії Каббали і ашкеназійской хасидизму. Представники і того й іншого напрямку виходили з того, що в Торі в завуальованій формі приховані відповіді на філософські питання про Створення світу і людини; протягом століть вони займалися осягненням взаємозв’язку і взаємини Бога і людини, вели умоглядні пошуки форм еманації божественного в матеріальному світі.

Посилання на основну публікацію