Ізраіль у Новий час

Перехід від Середньовіччя до Нового часу був ознаменований початком визвольного руху, посиленням асиміляційних тенденцій, поетапним наданням євреям Західної Європи і США рівних з неєвреями цивільних прав. Серед євреїв Європи популярними стають ідеї АСКА (Просвіта), які представляли собою спробу секуляризації єврейського життя і пристосування її до світської культури розвинених капіталістичних країн. З одного боку, емансипація сприяла інтеграції мільйонів євреїв в різних сферах господарської, суспільно-політичного і культурного життя багатьох європейських країн і США, а з іншого – відходу значної частини єврейства від дотримання багатьох розпоряджень іудаїзму, аж до повної відмови від релігійних переконань. Серед освічених євреїв поширюються ідеї консервативного реформістського спрямування, які представляли, по суті, спробу модернізувати ортодоксальний іудаїзм.

Разом з тим у міру посилення в Європі національних ідеологій та рухів єврейське населення також виявляється в орбіті впливу концепцій національного об’єднання і відродження власної держави. Особливе значення в цьому зв’язку належить єврейським громадам Східної Європи, перш за все Російської імперії, де до XIX століття проживала основна маса єврейського населення світу. Численні обмеження прав євреїв, заборони на професійну діяльність, наклепи, утиски і навіть погроми посилювали і розчарування в ідеях західноєвропейської емансипації, і в той же час переконаність в тому, що тільки відродження єврейської держави в «Ерец Ісраель» є єдиним засобом порятунку від антисемітизму і втрати національної ідентифікації. В основному саме євреї Російської імперії підтримали установчий конгрес Всесвітньої сіоністської організації (ВСО), ініціативу з проведення якого в Базелі в 1897 році висунув австрійський публіцист Т. Герцль (1860-1904 роки). На цьому конгресі була прийнята програма, в якій говорилося, що першочерговим завданням сіонізму є «необхідність збирання євреїв на Землі Ізраїлю з метою стимулювання соціального, культурного, економічного і політичного відродження єврейського народу; створення всіма визнаного, юридично забезпеченого єврейського осередку на історичній батьківщині євреїв, де вони зможуть жити своїм єврейської життям ».

Під впливом ідей сіонізму до початку Першої світової війни в Палестину приїхало 25 тисяч євреїв зі Східної Європи. Іммігранти перших хвиль алії (єврейської імміграції до Палестини) заснували поселення Зихрон Яаков, Рішон ле Півонія, Хадера, Мішмар га-Ярден, Рош-Піна, ПЕТах-Тіква і др. Крім того, близько 60 тисяч євреїв, які становлять населення старого іпгува (єврейська ортодоксальна громада Палестини) проживали в чотирьох палестинських містах – Єрусалимі, Хевроні, Тверії та Цфате.

Посилання на основну публікацію