1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Інженерні споруди і їх види

Інженерні споруди і їх види

Взаємодія природи і суспільства найяскравіше виражено в основному на діяльності інженерних споруд.

У будь-якому суспільстві, в цілях розвитку господарства і задоволення потреб людей будуються житло, дороги, заводи і фабрики, а також інші споруди. Будинки, побудовані в певних цілях, називаються інженерними спорудами. Вони поділяються на такі групи:

Містобудівні споруди. До них відносяться адміністративні, житлові, комунально-господарські, побутові приміщення, будівлі освітнього і фінансового призначення, а також будівлі установ охорони здоров’я. Житлові будинки в містах є багатоповерхові будівлі, а в сільській місцевості вони представлені в основному одноповерховими будівлями.

Промислові споруди – це споруди гірничодобувної, металургійної, паливно-енергетичної, машинобудівної, легкої, харчової промисловості, будівельної індустрії.

Споруди гірничодобувної промисловості включають в себе кар’єри, шахти, відвали, адміністративні будівлі, збагачувальні фабрики, гірничо-металургійні комбінати.

Споруди металургійної промисловості в основному складаються з заводів чорної і кольорової металургії. Вони за розмірами займають великі площі, відповідно великий і обсяг відходів, утворених даними заводами.

Споруди хімічної промисловості представлені заводами, що виробляють мінеральні добрива, кислоти, штучні волокна.

Споруди паливно-енергетичної промисловості включають в себе нафто- і газопереробні заводи, а також будівлі теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

Споруди машинобудівної промисловості складаються з будівель підшипникових, автомобілебудівних, літакобудівних, тепловозобудівний і вагонобудівних заводів.

Споруди легкої промисловості включають в себе будівлі текстильних, ткацьких, взуттєвих фабрик, а також заводів з переробки сільськогосподарської продукції.
Транспортні споруди представлені дорогами, мостами, тунелями, вокзалами, аеродромами і портами.

Гідротехнічні споруди складаються з гребель, водосховищ, колекторів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Шахти в морі