1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Гумус ґрунту

Гумус ґрунту

Кожен, хто хоч раз копав землю на городі знає, що верхній шар, або, як кажуть грунтознавці, “горизонт” грунту, майже завжди забарвлений в чорний колір. Цей колір дає гумус ґрунту – суміш складних органічних речовин, що утворюється при розкладанні залишків рослині. Щоосені трави засихають, дерева скидають листя, під землею непомітно відмирають старі коріння. Всі вони починають розкладатися під дією мікроорганізмів.

У кінцевому рахунку, всі складні органічні речовини, з яких складалися рослини, повинні перетворитися на найпростіші сполуки – воду, вуглекислий газ і мінеральні елементи.

Але цей шлях до кінця вони проходять не відразу. Тому в грунті завжди є «проміжні» продукти розкладання, що мають дуже складний хімічний склад. Всі разом вони називаються гумусом і забарвлюють грунт в «жирний» чорний колір. Ще дуже давно людина зрозуміла, що родючість грунту залежить від вмісту в грунті гумусу.

Гумус – це ґрунтовий «банк» основних поживних речовин, необхідних для росту рослин, – азоту, фосфору, сірки. Як всякий солідний банк, він видає їх клієнтам «з розумом» поступово. Крім того, до складу гумусу входить безліч вітамінів і антибіотиків, які настільки ж корисні травам, як і людям.

Те, що вода і гумус міститься в грунті необхідні для росту рослин, люди знали дуже давно. І з давніх пір їх цікавило питання: а з чого рослини будують своє тіло, звідки вони беруть речовини, необхідні для утворення листя і стебел, коренів і плодів?

Існують декілька теорій живлення рослин. По-перше, це теорія водного живлення, основоположником якої став голландський хімік Ян ван Гельмонт (1579 – 1644 роки). Він вважав, що тільки з води рослини будують своє тіло.

Але така відповідь не задовольнила багатьох дослідників. Другим претендентом на роль основного джерела живлення рослин став гумус. Спираючись на факт більш високого, ніж в рослинах, вмісту вуглецю та азоту в гумусі, німецький вчений Альбрехт Даніель Теер (1752 – 1828 роки) обгрунтував теорію гумусового живлення рослин. Він стверджував, що «по суті родючість майже зовсім залежить від нього, бо після води він єдине, що доставляє їжу рослинам».

Нищівний удар теорії гумусового живлення рослин завдав знаменитий німецький хімік Юстус Лібіх (1803 – 1873 роки). Він показав, що вуглекислий газ повітря дає рослинам невичерпний запас вуглецю. Саме з повітря будують рослини своє тіло. З ґрунту вони беруть лише мінеральні елементи, що звільняються в процесі руйнування мінералів землі. Азот рослини отримують з грунту, добрив або повітря у вигляді аміаку. Рослини, отримуючи мінеральні елементи з грунту навесні і влітку, восени відмирають і повертають їй таким чином відібрані запаси. Такий кругообіг відбувається щороку і не припиняється: адже «у кільця немає кінця».

У XIX столітті, у науці про грунти вже було уявлення про деякі їх властивості: про характер порід, на яких розвинені ґрунти, про їх механічному складі і про зміст гумусу в грунті.

Агрогеологі, класифікуючи грунту, ділили їх на корінні – розвинені на продуктах руйнування (вивітрювання, як кажуть геологи) щільних порід – і наносні (тобто принесені з інших місць). Корінні поділялися на утворилися з граніту, базальту та інших твердих порід, і з осадових порід – пісковиків, сланців, вапняків.

Знаходилися серед агрогеологов і «екстремісти», котрі розглядали ґрунт лише як продукт вивітрювання мінералів і гірських порід. На противагу їм з’явилися визначення, що підкреслюють біологічне початок грунту, – «живий організм», «щось живе», «посередниця у розвитку органічного життя» і т.п.

У грунтовій товщі агрогеологі виділили шари різного кольору, будови та хімічного складу. Вони були названі горизонтами. Агрогеологі вперше подивилися на грунт не з точки зору її корисності для людини, а як на тіло, яке живе за своїми законами, незалежно від того, орють її люди чи ні. І такий, здавалося б, «непотрібний» погляд виявився революційним для грунтознавства.

Прорив до сучасних уявлень про горізонтном будові ґрунтів і географічних закономірностях їх поширення був здійснений випускником Смоленської духовної семінарії та фізико-математичного факультету Петербурзького університету, геологом Василем Васильовичем Докучаєвим (1846 – 1903 роки).

ПОДІЛИТИСЯ: