Грузія в 1917-1921 роках

Після Лютневої революції 1917 року в Грузії встановилося двовладдя. Одночасно з установою крайового представництва Тимчасового уряду – Особливого Закавказького комітету (ознайомитись) в Тифлісі та інших великих містах з’явилися Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів, в яких домінували меншовики та есери. Після Жовтневої революції 1917 року був заснований Закавказький комісаріат, в якому згуртувалися сили, негативно оцінили події в Петрограді. Спільно з іншими антибольшевистскими партіями грузинським меншовикам вдалося придушити організації більшовиків і на час «ізолюватися» від роздирається громадянською війною Росії.

23 лютого 1918 року в Тифлісі в відповідь на розгін Установчих зборів в Петрограді був утворений Закавказький сейм з числа депутатів, обраних як раз в Установчі збори від Закавказзя. Туди також увійшли і представники найбільших політичних партій регіону. Сейм, не визнавши рішення РНК і результати його переговорів з Німеччиною і Туреччиною, в квітні 1918 року прийняв рішення про відділення від Росії і створення Закавказької Демократичної Федеративної Республіки (ЗДФР) для ведення самостійних переговорів з Туреччиною. До складу цієї республіки увійшла і Грузія. Однак це аморфне об’єднання проіснувало трохи більше місяця і розпалося на три самостійні республіки – Грузію, Вірменію і Азербайджан.

Грузинська демократична республіка на чолі з меншовицьким урядом (в умовах військової окупації Німеччини і Туреччини, потім Великобританії) проіснувала з 26 травня 1918 року по 25 лютого 1921 роки; 16 лютого 1921 був створений Ревком Грузії, який оголосив про утворення Грузинської Радянської Соціалістичної Республіки і звернувся за допомогою до РРФСР. 25 лютого частини Червоної армії зайняли Тифліс, до початку березня стали контролювати також території Абхазії і Південної Осетії.

Посилання на основну публікацію