1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Грунти Донецької області

Грунти Донецької області

Грунти Донецької області сформувалися під впливом багатьох факторів посушливого клімату, живих організмів, складу і будови материнських порід, рельєфу місцевості. У Донецькій області найбільш поширені чорноземні грунти. Для утворення чорноземних грунтів склалися найбільш сприятливі природні умови. Густий трав’яний різнотравно-злаковий покрив степів благоприятствовал виникнення великої гумусного горизонту, який досягає 1,5 м. Перегнійно горизонту чорноземів може містити до 12,5-13% гумусу у верхньому шарі. В межах Донецької області переважають звичайні чорноземи. Вони дуже родючі, добре насичені азотом і часто калієм. Їх формування відбувалося на лесових породах під різно-травно-типчаково-ковилового степу, в умовах помірно посушливого клімату і глибокого залягання підземних вод. Більш різноманітний ґрунтовий покрив характерний для Донецького кряжу. Здесьхорошо простежується висотна поясність грунтів. Біля підніжжя кряжа розвинені звичайні середньо-гумусові чорноземи і деградовані чорноземи, на більш високих частинах кряжа-огрядні вилужені чорноземи. На північних схилах утворилися острови чорноземів на твердих карбонатних відкладах. На Приазовської височини поширені чорноземи на продуктах вивітрювання твердих порід. Гумусний шар їх має бурий відтінок. Це щебневатие грунту, утворені на материнських породах. Такі грунти »мають більш низький рівень родючості у порівнянні з типовими і звичайними чорноземами. Почвён-ний покрив Приазовської низовини складається з звичайних (среднегумусовие) чорноземів, рідше зустрічаються південні {малогумусовие) чорноземи, темно-каштанові і солонцюваті грунти.

В долині річки Сіверський Донець зустрічаються оглеєні ґрунти, на азовських косах (Білосарайська та Крива) і по берегах Сіверського Дінця – піски і супіски, в Долинах деяких річок – болотно-лугові грунти.

Великий вплив на грунтовий покрив справила господарська діяльність людини.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Історія Тайваню