Грунт, як частина земельних ресурсів

Грунт, поряд з повітрям і водою, є надзвичайно важливою для нормального існування всіх живих організмів на Землі. Це один з найдивовижніших продуктів природи, без якого не було б ніякого життя.

Грунт – це поверхневий шар земної кори, що складається з трьох компонентів – мінералів, органічних речовин, а також живих організмів, що мешкають в ній.

Питома вага кожного з компонентів має важливе значення при визначенні типу грунту. Однак, інші чинники, такі як клімат, рослинність, час, навколишня місцевість, і навіть людська діяльність (наприклад, сільське господарство, випас худоби, садівництво і т.д.), також відіграють важливу роль у формуванні та впливі на склад грунтів.

Види земельних ресурсів

Земельні ресурси класифікуються виходячи з цільового призначення. У кожній країні, назва категорій земель і їх кількість затверджуються законодавством.

Наприклад: на території України виділяють 7 категорій земель:

  • Землі сільськогосподарського призначення;
  • Землі населених пунктів;
  • Землі промисловості та іншого спеціального призначення;
  • Землі особливо охоронюваних територій і об’єктів;
  • Землі лісового фонду;
  • Землі водного фонду;
  • Землі запасу.
Посилання на основну публікацію