Градієнтні течії

Градієнтні течії не пов’язані безпосередньо з вітром і виникають в товщі води під впливом різних факторів. В загальному вигляді вони обумовлені горизонтальним градієнт гідростатичного тиску. Останній виникає при неоднорідному зміну рівня моря під впливом згінно-нагінних явищ, зміни атмосферного тиску, різної щільності води, місцевим підвищенням рівня в результаті стоку річкових вод та з інших причин.

В загальному випадку на частинку, розташовану на вільній з баричної поверхні, будуть діяти дві сили: сила, обумовлена градієнтом гідростатичного тиску і сила ваги. Крім силу тертя, що діє тільки в придонному шарі, можна розкласти вектор сили тяжіння на дві складові g cos y і g sin у, де у — кут нахилу рівня.
Цей простий і наочний спосіб виведення формул швидкості градієнтного течії, запропонований Н. В. Єгоровим, повністю узгоджується з доказами, заснованими на більш строгому математичному методі.

Посилання на основну публікацію