Господарство Західної Європи — характеристика, галузі, особливості

Галузева структура господарства західної Європи відрізняється складністю і багатоплановістю. Центральна вісь сконцентрована на території Великобританії, ФРН, Люксембургу, Швейцарії та Франції.

Саме в цих країнах є 70% промислового потенціалу Європи, а також 50% людських ресурсів.

Загальна характеристика

Західна Європа являє собою Регіон, найважливіший для функціонування світового господарства. Тут розвинені промисловість, міжнародний туризм. У так звану “Велику сімку” входять 4 західноєвропейські країни:

 • Франція;
 • Німеччина;
 • Італія;
 • Великобританія.

До основних територіальних переваг, які зумовили розвиненість промисловості Європи, відноситься вигідне географічне положення. Багато країн мають вихід до моря. Між державами здійснюється інтеграція. На території проживають кваліфіковані робочі кадри. Крім того, хороший рівень розвитку має і транспортне сполучення: дороги знаходяться в хорошому стані і охоплюють більшу частину території. Західна Європа не поступається США і Японії за особливостями промислового розвитку, а лісопереробка, легка і харчова промисловості знаходяться на набагато більш високому рівні.

На уроках економічної географії в школі розповідається, що в ЄЕС або Єдиний економічний простір входять 19 держав. За рахунок цього переміщення кадрових і фінансових ресурсів відбувається між країнами безперешкодно. Це є одним з факторів промислового розвитку.

Таблиця розподілу по галузях

Таблиця для 11 класу “промисловість зарубіжної Європи” виглядає наступним чином:

Галузь Коротка характеристика Держави
Машинобудування Є провідною галуззю промисловості. Особливо розвинене автомобілебудування. Концерни Рено (Франція), Фіат (Італія), Мерседес і Фольксваген (Німеччина), Вольво (Швеція).
Хімічна Друга за значимістю галузь промисловості Європи. Найбільше розвинена в Німеччині. Нафтопереробка популярна в Голландії, Чехії, Польщі, Угорщині, Словаччині.
Металургія, паливна енергетика Включає в себе видобуток нафти і природного газу, вугілля. Німеччина, Голландія, Великобританія, Франція. Кам’яне буре вугілля видобувають у Чехії та Польщі. Електроенергетика розвивається в Чехії, Німеччині, Болгарії. Ірландія орієнтована на геотермальну енергію.
Лісова Конкретний профіль залежить від сировинних ресурсів конкретної держави Фінляндія, Швеція.
Легка Саме вона стала першим етапом індустріалізації Європи, проте поступово втратила свою значимість. Бельгія, Великобританія, Франція, Італія (взуття), Португалія (одяг).

В цілому галузі спеціалізації Північної Європи різноманітні і включають все необхідне для забезпечення жителів необхідними ресурсами.

Основний підрозділ

Розглядаючи географічний малюнок розселення і господарства зарубіжної Європи, слід зазначити, що структура сформувалася ще в XIX столітті на підставі різниці природно-ресурсного потенціалу. Зараз в регіоні більше сотні промислових районів і 400 агломерацій міст. Ті з них, що відрізняються промисловим розвитком, розташовуються в центральній осі розвитку. Це 8 держав: ФРН, Швейцарія, Бельгія, Франція, Голландія, Італія, Великобританія, Австрія. Стрижень осі – лінія Рейн-Рона. Населення-120 млн осіб.

Промислові райони Зарубіжної Європи можна поділити на 4 групи:

 • Високорозвинені. Тут процвітають наукомістке виробництво, біржі, банківська справа.
 • Старопромислові. Тут розвинені галузі, що сформувалися на початку XIX століття. Це ФРН, Франція, Великобританія, Польща, Чехія.
 • Відсталі Аграрні. Розвинене сільське господарство. Це італійський південь, західні райони Франції, частини Португалії, Іспанії, Греції.
 • Нового освоєння. Північ Скандинавії, акваторія Північного моря.

Наочно представити структуру розвитку західноєвропейської промисловості допоможуть кругові діаграми, схеми.

Існуючі проблеми

Основна проблема електроенергетики зарубіжної Європи в тому, що багато країн витратили понад 90% свого потенціалу. До лідерів за часткою ТЕС відносять Німеччину, Великобританію та Італію. Як правило, працюють на вугіллі, рідше — на нафтопаливі. Ряд країн Європи розвивають гідроенергетику. Це Норвегія, Боснія і Герцеговина, Хорватія. Після закриття АС в Німеччині в країні почала спостерігатися серйозна проблема з енергетикою. А німецька енергетична система є основною на території Європи.

Економічна географія передбачає також розгляд конкретних цифр, зокрема, річних обсягів експорту та імпорту. Наприклад, Німеччина співпрацює з США, Францією, Італією та Голландією. Товарообіг з цими країнами становить понад 40% всього обороту по країні.

Імпорт Німеччини на рік:

 • Автомобілі – 7%.
 • Продукти хімічної промисловості – до 11%.
 • Нафта, газ, засоби комунікації, радіоапаратура — від 75%.

Експорт в рік:

 • Продукція хімічної та металургійної промисловості – до 50%.
 • Машини – від 15%
 • Автомобілі та запчастини для них — до 20%.

Основна проблема економічної географії зарубіжної Європи в тому, що сировинної бази не завжди достатньо для забезпечення необхідного рівня розвитку.

Продукція промислового виробництва та експорту

Для розуміння специфіки економіки Європи слід скласти конспект, які саме продукти виробляються на території основних країн на експорт.

Для Швеції частка сільського господарства у ВВП становить всього 2%. Основна галузь промисловості-машинобудування, розвинені гірничодобувний напрямок, виготовлення літаків. Економіка держави орієнтована на експорт, ресурси — гідроенергія, ліс, залізна руда. На території країни діють 5 АЕС (їх розташування можна подивитися на карті), реактори для підвищення безпеки модернізуються.

У Фінляндії випускають і реалізують на світовому ринку наступні товари і послуги: морські судна, пиломатеріали, папір, молочну продукцію, туристичну складову. Розвинений готельний бізнес.

Для Франції характерні наступні сфери промисловості:

 • машинобудування;
 • авіакосмічна галузь;
 • автомобілебудування;
 • харчова;
 • суднобудування.

Запаси корисних копалин в країні невеликі, на карті можна подивитися основні родовища, позначені умовними знаками. Це вугілля, цинк, польовий шпат, уранові руди.

На території Італії розташовуються кілька швейних фабрик, майстерень з виробництва взуття. Головний напрямок промисловості держави-машинобудування. Італія є світовим експортером взуття та одягу. Суднобудування розвивається, проте рибальство в державі особливої потужності не має.

Польща, попри незначні передумови і бідну сировинну базу, має досить розвинену машинобудівну промисловість. Тут займаються сільським господарством, виробляють продукти харчування, медикаменти.

Порівняльний аспект

Щоб ще більш точно сформулювати специфіку промислового розвитку країн Західної Європи, слід скласти порівняльну таблицю. У ній потрібно відобразити галузі, які визначають господарський стан держави.

Країна/галузь Машини, обладнання Літаки Озброєння Хімікати Харчові продукти
Франція + + + +
ФРН + + + +
Італія + + + +
Іспанія + + +
Польща + +
Болгарія + +
Великобританія + + + + +

Подібне порівняння показує, що розвиток літакобудування і виробництво озброєння розвинене в промислових державах, роль яких на світовій арені велика. У Польщі, Болгарії розвиток цих напрямків протікає повільно або відсутній зовсім.

Економічна географія-наука, яку можна і потрібно вивчати. Уміння країн використовувати свою ресурсну базу для розвитку стає головною перевагою, що визначає місце держави на міжнародній арені.

Посилання на основну публікацію