1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Господарство Германії

Господарство Германії

Господарство Германії

ФРН – одна з найбільш розвинених країн світу. За обсягом ВВП і промислового виробництва вона поступається тільки США і Японії.

Роль ФРН у МГРТ визначає її промисловість, що спеціалізується на випуску високоякісної продукції.

На галузеву і територіальну структуру господарства ФРН сильний вплив зробило сорокалітнє роздільне розвиток ФРН і НДР. Територіальні диспропорції, в країні дуже великі: східні землі в 1994 р, давали близько 4 % промислової продукції, хоча в них проживає близько 20 % населення ФРН.

У цілому в структурі промисловості дуже висока частка обробних галузей (більше 90 %), частка видобувних галузей скорочується, частка наукоємних зростає.

Господарство Германії
Господарство Германії

Енергетика. ФРН більше 1/ 2 своїх потреб забезпечує за рахунок імпорту (нафти, газу, вугілля). Основну роль у паливній базі грають нафта і газ, а частка вугілля становить близько 30 %. Структура вироблення електроенергії: 64 %- на ТЕС, 4%- на ГЕС, 32%- АЕС. ТЕС на вугіллі працюють в Рурському і Саарськом басейнах, в портових містах, на природному газі- на півночі Німеччини, на мазуті- у центрах нафтопереробки, інші ТЕС- на змішаному паливі. АЕС побудовані за межами вугільних басейнів. ГЕС працюють в основному на півдні країни (на гірських річках).

Чорна металургія- одна з найважливіших галузей спеціалізації Німеччини, але в даний час знаходиться в кризі. Основні заводи зосереджені в Рурі і Нижньому Рейні ; є також у Саарі і в східних землях Німеччини. Переробні та прокатні підприємства розташовуються по всій країні.

Кольорова металургія- працює в основному на імпортній і вторинній сировині. За виплавки алюмінію ФРН в зарубіжній Європі поступається тільки Норвегії. Основні заводи- у землі Північний Рейн- Вестфалія, у Гамбурзі та Баварії.

Машинобудування і металообробка- галузь спеціалізації ФРН в МГРТ, на неї припадає до 1/2 промислової продукції та експорту. Найбільші центри: Мюнхен, Нюрнберг. Мангейм, Берлін, Лейпциг, Гамбург. У електротехнічної галузі лідирує Баварія. Високо розвинуті автомобілебудування, морське суднобудування, оптико-механічна, аерокосмічна промисловість.

Хімічна промисловість представлена , насамперед, продукцією тонкого органічного синтез, виробництвом ліків і пр. Хімічна галузь особливо розвинута в західних землях (концерни БАСФ, ” Хьорст”), на сході- виявилася в стані кризи.

Сільське господарство- використовує близько 50% території ; внесок галузі у ВВП країни- 1%, більше 60 % всієї продукції дає тваринництво, де виділяється розведення великої рогатої худоби і свинарство. Основними зерновими культурами є пшениця, жито, овес, ячмінь. Зерном ФРН забезпечує себе повністю. Вирощуються також картоплю, буряк; по долинах Рейну і його приток- виноградарство, садівництво, тютюнництво.

Транспорт. По густоті транспортних шляхів ФРН займає одне з перших місць у світі ; основу транспортної мережі становлять залізниці. У сумарному вантажообігу основна роль належить автомобільному транспорту (60%), потім залізничного (20 %), внутрішнього водного (15%) і трубопровідного. Велике значення мають зовнішні морські перевезення та авіаційний транспорт, що грають основну роль у зовнішніх зв’язках країни.

Невиробнича сфера представлена у ФРН, як у постіндустріальній країні, широким асортиментом різних видів діяльності: освіта, охорони здоров’я, управління, фінанси. У число 50 найбільших банків світу входить вісім німецьких. Франкфурт-на- Майні- швидкозростаючий фінансовий центр Німеччини.

ПОДІЛИТИСЯ: