1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Господарство Далекого Сходу

Господарство Далекого Сходу

1. Яка галузь займає провідне місце в економіці району? Чим це можна пояснити?

Провідне місце в економіці займає видобуток і збагачення руд кольорових і дорогоцінних металів, що пов’язано із забезпеченістю району природними ресурсами.

2. Які основні проблеми населення регіону? Як їх можна вирішити?

Суворі умови життя, нерозвинена соціальна інфраструктура, віддаленість від економічних центрів і столичного міста, високий рівень безробіття (особливо серед жінок), зникнення нечисленних народів. Для вирішення проблем населення необхідно створення нових робочих місць (у тому числі для жінок), прискорене житлове будівництво, зміцнення служби побуту та розширення мережі соціально-культурних установ і підприємств.

ПІДСУМКОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ

1. Назвіть основні причини виникнення районів.

Різноманітність природи, різна історія розвитку територій, відмінності в життя і господарської діяльності населення.

2. Які види районів вам відомі?

Соціально-економічні, фізико-географічні, сільськогосподарські, зоогеографічні, геоботанічні.

3. На підставі чого райони Росії об’єднуються в макрорегіону?

Макрорегіони утворюються шляхом узагальнення економічних районів, що відрізняються загальними природними умовами, рисами економіки, тенденціями подальшого розвитку.

4. Підготуйте порівняльну характеристику європейської та азіатської частин Росії.

Європейська частина Росії перебуває на заході країни, простягнувшись від західних її кордонів до Уралу. Азіатська частина Росії знаходиться на сході країни, тягнеться від Уралу до Тихого океану і включає безкраї простори Сибіру і Далекого Сходу.

Площа Східної зони приблизно в 3 рази більше, ніж Західної, але ЕГП її менш вигідно, оскільки вона віддалена від головних господарських центрів країни, європейських країн, має слабку сухопутний зв’язок з іншими частинами країни. Східна зона має вихід до морів Тихого і Північного Льодовитого океанів, водними шляхами пов’язана з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а Західна виходить до морів Атлантичного океану.

Природними ресурсами краще забезпечена Східна зона: в ній знаходиться 80% паливних, 75% лісових, 70% водних і 75% гідроенергетичних ресурсів. Тільки залізною рудою Західна зона забезпечена краще. Але природні умови на сході менш сприятливі (болота, вічна мерзлота, суворий клімат, гірський рельєф). Будівництво тут обходиться в 3-5 разів дорожче, ніж на заході країни. Середня щільність населення Східної зони в 12 разів менше, ніж Західної. Розміщено воно набагато більш нерівномірно, концентруючись на півдні зони, вздовж річок і залізниць, величезні території взагалі не заселені.

Умови життя людей на Сході теж більш складні, до суворих природних умов додається нестача житла, низька побутова облаштованість. Міст тут менше, міст-мільйонерів всього два, однак частка міського населення вище за рахунок слабкого розвитку сільського господарства і нечисленність населення, зайнятого в ньому.

Основу господарства Східної зони становить видобувна промисловість. Тут видобувається основна частина нафти, газу і вугілля. Сільське господарство розвинене слабше, в основному на півдні, воно не задовольняє потреби населення зони в продуктах.

Роль регіону в економіці країни постійно зростає. У 70-80-ті роки Східний макрорегіон став головною паливно-енергетичною базою країни, основним виробником алюмінію, постачальником руд кольорових, рідкісних металів, риби і лісопродуктів.

На заході переважає обробна промисловість, сільське господарство розвинене набагато краще, ніж на сході. Тут виробляється 4/5 продукції промисловості і сільського господарства, 9/10 наукової продукції, розміщена основна частина банківського капіталу.

Такі значні відмінності в господарстві двох зон пояснюються не тільки відмінностями в ЕГП і особливостями природних ресурсів, але й особливостями освоєння території країни – західна частина країни історично була набагато краще освоєна і заселена.

5. Чим різняться райони і федеральні округи Російської Федерації?

Економічний район – це територіально-виробничий комплекс, що склався на базі великої території, яка відрізняється від інших частин країни спеціалізацією в народному господарстві, своєрідним економіко-географічним положенням, природними і трудовими ресурсами. Економічний район характеризується цілісністю території, він є нерозривною частиною народного господарства країни, що відрізняється під впливом територіального поділу праці від інших територій певним поєднанням галузей промисловості та сільського господарства. У РФ виділяється 11 економічних районів і Калінінградська область. Цей поділ успадковано з радянських часів і на даний момент багато в чому не відповідає дійсності. Указом Президента РФ «Про повноважного представника Президента Російської Федерації у федеральному окрузі» були створені нові одиниці територіального поділу країни, а саме сімфедеральних округів. Федеральні округи виступають в територіальному будівництві Росії як елемент унітарності всередині федеративної держави, який стягує систему територіального управління та захищають її від рецидивів «регіонального баронства».

Округу виконують виняткову роль проміжної ланки між центральним і регіональним рівнями федеральної виконавчої влади. Метою створення адміністративних округів, є оптимізація системи державного управління. Пріоритетними напрямками діяльності Апарату повноважного представника Президента РФ в окрузі і Головного федерального інспектора в будь-якій області і раніше залишаються контроль за виконанням федеральних законів і програм, координація діяльності територіальних органів федеральної виконавчої влади, забезпечення проведення реформ управління. На сьогоднішній день, необхідно організувати роботу таким чином, щоб влада – федеральна, виконавча, законодавча – доповнювали один одного.

Створення федеративних округів дозволило привести в відносну єдність систему територіального управління, не тільки нормализовав нормативно-правову базу, але і привівши в дію політичні важелі впливу на регіони.

6. Чим виділяються в територіальному поділі праці райони Центральної Росії, Уралу, Поволжя, Європейського Півночі, Європейського Півдня, Сибіру, ​​Далекого Сходу?

Центральна Росія виділяється в територіальному поділі праці машинобудуванням – автомобілебудування, електротехнічне, верстатобудування, важке, енергетичне, тракторне машинобудування, приладобудування.

Спеціалізація Уралу – металургія, машинобудування, хімічна промисловість.

Поволжі виділяється автомобілебудування, авіабудування, виробництво підшипників, хімічна промисловість, паливно-енергетична промисловість.

Європейський Північ спеціалізується на металургії, лісової промисловості, ПЕК.

Галузі спеціалізації Європейського Півдня – сільське господарство машинобудування, туризм і рекреація.

Сибір відрізняється в першу чергу видобувною промисловістю, ПЕК, металургією.

Далекий Схід –

7. Як скласти комплексну географічну характеристику великої території?

Для детальної характеристики великої території найкраще використовувати метод комплексного районування. Територія буде розділена на комплексні райони з урахуванням природних і господарських особливостей. Характеристика природи, населення і господарства окремих районів дасть уявлення про всі території.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Хвилі: доповідь