Господарство Центральної Росії

1. Яка спеціалізація машинобудування Центральної Росії?

Виробництво верстатів, приладів, електротехнічного і електронного обладнання, автомобілів і літаків.

2. Назвіть основні центри хімічної промисловості. Чому вони сформувалися саме в цих містах?

Новомосковськ, Щекино, Москва, Орехово-Зуєво, Рязань, Твер. Хімічні виробництва орієнтовані на споживача і потоки нафти.

3. Які три райони можна виділити в агропромисловому комплексі Центральної Росії?

Центрально-Чорноземний, межиріччя Оки і Волги, північ і захід Центральної Росії.

4. Які тенденції зміни спеціалізації Центральної Росії?

У машинобудуванні скорочується частка металомістких галузей, виробництво машин для АПК та легкої промисловості, зростає частка наукомістких галузей, електроніки та автобудування. В оборонному комплексі зростає частка цивільної продукції. У легкій промисловості скорочується частка текстильної промисловості.

Посилання на основну публікацію