1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Господарське використання поверхні Землі і її охорона

Господарське використання поверхні Землі і її охорона

Люди кажуть: «Батько багатства – праця, мати – земля». Рослини, тварини, людина – всі живуть на поверхні Землі. Будь-які багатства – все з цієї Землі. Земля – ​​основа всього живого. Земля дає силу і житло.

Поверхня Землі – одне з головних багатств природи. Людина прагне використовувати її в своїх цілях як можна доцільніше, плідніше і краще. Для цього люди займаються різною трудовою діяльністю, в результаті чого отримують безліч різноманітних продуктів. Вирощують хліб і розводять худобу. Садять дерева, овочі і фрукти, прокладають канали, дороги, будують міста, займаються іншими видами діяльності, які пов’язані з різноманітним використанням земної поверхні.

88% всіх необхідних для людини продуктів харчування дає нам Земля. А 10% поверхні Землі займають необхідні для тваринництва пасовища. Для отримання продукції людина трудиться і розвиває різні види діяльності.

Коли йдеться про користь Землі, не можна забувати і про її надрах. Надра Землі – один з головних джерел нашого багатства. Ви знаєте, що різні корисні копалини видобувають з надр Землі. (Які корисні копалини ви знаєте? Згадайте.) Розкажіть про використання корисних копалин в народному господарстві.

Вам також добре відомо про значення рослин і тварин в господарстві, в житті людей. Необхідні для будь-якої життєдіяльності запаси прісної води теж знаходяться на поверхні Землі і в її надрах.

Однак нерозумне використання цих джерел багатств, призводить до їх виснаження.

Ми повинні вміти заповнити, відновити зруйноване, з максимальною користю використовувати кожен клаптик землі, господарську діяльність організувати на науковій основі. Такі цілі повинен ставити перед собою кожна розумна людина. При використанні пасовищ і посівних площ повинні здійснюватися заходи, спрямовані проти виникнення ерозії грунту. Вирубка лісів, риття каналів, прокладка тунелів в горах – все повинно проводитися на науковій основі. Натомість кожного вирубаного дерева потрібно посадити нове, кар’єри після видобутку покладів корисних копалин слід засипати.

Для ефективного використання поверхні Землі і її охорони необхідні певні заходи. Щоб їх реалізувати, потрібні постійні спостереження за станом навколишнього середовища для вироблення системи її оцінки.

Так, правильне і раціональне використання ресурсів, відновлення виснажених в результаті діяльності людини земель – це частина робіт, які відносяться до таких заходів.

Український народ здавна бережно ставився до природи. Народне прислів’я говорить: «Якщо хочеш, щоб країна була багатою, бережи і охороняй землю».

В даний час питання охорони природи вирішують на державному рівні. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» спрямований на вирішення даної проблеми. У Законі вказується, що природні багатства є основою життя і діяльності народу України, соціально-економічного розвитку та поліпшення життєдіяльності. Крім того, кожен громадянин має право користуватися природними багатствами, охороняти, примножувати їх, брати участь в поліпшенні навколишнього середовища.

Кожен громадянин зобов’язаний виконувати Закон про охорону навколишнього середовища.

ПОДІЛИТИСЯ: