Глобальні риси рельєфу

1. Назвіть найбільші форми земної поверхні і знайдіть їх на карті.

Найбільші літосферні плити – Євроазіатська, Індо-Австралійська, Північно-Американська, Південно-Американська, Африканська, Антарктична, Тихоокеанська.

2. Поясніть сутність теорії літосферних плит.

Величезні блоки земної кори – літосферні плити рухаються по пластичної астеносфері. Їх горизонтальні рухи призводять до розбіжності або зіткнення. У місцях зіткнення утворюються складчасті пояси, а в місцях розходження – рифти. Материкові і океанічні літосферні плити мають особливості взаємодії.

* 3. Доведіть, що рельєф Землі постійно змінюється.

Утворюються нові вулканічні острови. Руйнуються старі гори (Уральські), а за рахунок тектонічної активності утворюються нові.

Посилання на основну публікацію