Глобальні, регіональні та локальні географічні прогнози

Географічні прогнози здійснюються в глобальних, регіональних і локальних масштабах.

Глобальні прогнози засновані на вивченні напрямків еволюційного розвитку Землі. Основна мета глобальних прогнозів полягає в передбаченні проблем, що стосуються майбутнього людства і збереження життя на Землі. І сьогодні велика кількість фахівців і вчених ведуть свої дослідження саме в цьому напрямку, а саме, в напрямку попередження в майбутньому несприятливих явищ, до яких ми можемо віднести забруднення атмосферного повітря, збільшення озонової «діри», «парниковий ефект», поширення пустель, забруднення гідросфери та ін.

Регіональними прогнозами завчасно обґрунтовуються зміни, які відбудуться в перспективі в територіально обмежених природних комплексах.
У регіонах з високорозвиненою господарством взаємини людини і навколишнього середовища неминуче різко загострюються. І як наслідок, виникають різні екологічні проблеми, що ведуть, в свою чергу, до ускладнення соціально-економічних умов.

До подібних регіонах правильно буде віднести Середземне море, регіони Балтійського, Північного, Чорного морів, Мексиканської і Перської заток. Забруднення відбуваються різними шляхами: при перевезенні нафти; за рахунок шкідливих речовин, принесених річками; скиди різних токсичних відходів від промислових підприємств. Все це завдає непоправної шкоди морської рослинності і тваринного світу, різко знижуються рекреаційні можливості берегів, і як наслідок, погіршуються умови життя населення.

Локальні географічні прогнози. Завчасне передбачення та обґрунтування впливу певного інженерної споруди або групи споруд на навколишнє середовище називають локальним географічним прогнозом. Це можуть бути промислові підприємства, водосховища, шахти, дороги, аеродроми та ін.

При здійсненні локальних географічних прогнозів найчастіше користуються порівняльними і математичними методами підрахунку. Наприклад, при відкритому способі видобутку корисних копалин утворюються западини, скиди, знижується рівень підземних вод, протікають несприятливі процеси (зсуви, лавини, обвали), в певних місцях можуть повністю зникнути вода, грунт, рослинний і тваринний світ і т.д., а в інших місцях вони можуть піддатися сильних змін.

Посилання на основну публікацію