Глобальні проблеми та процеси глобалізації

На сьогоднішній день людству запропоновані 2 головні ідеї, що відображають погляди на майбутнє. Ця ідея глобалізації і так зване сталий розвиток (sustainable development).
В останні десятиліття XX ст. процеси глобалізації значно прискорилися, набули принципово нових рис.
Якщо раніше локальні культури і цивілізації виникали і розвивалися в основному ізольовано, хоча між ними і були контакти, зв’язки. Але тепер світовий ринок охопив всю планету, наукові відкриття та інновації доступні всім, люди вільні у переміщенні різними ефективними видами транспорту, використанні систем зв’язку.
Людство все більше відчуває себе єдиним цілим (особливо з космосу), хоча і розділений на різні угруповання, країни, конфесії.
Глобальні проблеми – це проблеми, що мають значення для всієї планети, всіх людей і для вирішення яких потрібні зусилля всіх країн і людей.
Прояв глобалізації, докорінно, змінив життя людства в XX ст. стали світові війни і світові революції; а наприкінці століття виник глобальна екологічна криза. Це криза нашого середовища проживання, не пристосованою до глобальних масштабами вилучення природних цінностей, їх споживання і породженої всім цим хвилі відходів, які середу не в змозі утилізувати в короткі терміни.
Суперечності, викликані цією кризою, досягають піку і виникає зворотна хвиля – прагнення до сталого розвитку, як турбота про підвищення рівня виробництва, йде пошук технологій, що дозволяють зберігати навколишнє середовище. Екологічна криза поки стримується силами самої природи і частково – зусиллями суспільства.
На сьогодні головним для нашої цивілізації стало питання: чи можливо пройти в майбутнє глобальне з найменшими втратами або нас чекає перехід до печерних часів?

Посилання на основну публікацію