1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства

В епоху промислової і науково-технічної революції соціально-економічний розвиток людства в корені змінилося. В результаті цих змін виник ряд актуальних проблем, сфера впливу яких охоплює все людство. Від їхнього рішення залежать перспективи подальшого прогресу світової спільноти. Ця група проблем отримала назву глобальних проблем людства, і для їх вирішення потрібно об’єднання зусиль усіх країн світу.

Причини виникнення та загострення глобальних проблем полягають в багаторазовому зростанні населення світу за історично короткий термін, прискореному зростанні промисловості та інших галузей виробництва, порушення рівноваги в природному середовищі під впливом господарської діяльності людини, формуванні світового господарства як єдиної цілісної системи за рахунок зміцнення міжнародних економічних зв’язків, негативні наслідки науково-технічної революції і розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, посилений ії суперечностей між державами і політичними силами.

До ряду основних глобальних проблем зазвичай відносять проблему збереження миру і забезпечення світової безпеки; екологічну проблему; проблему соціально-економічної відсталості країн, що розвиваються і бідності; демографічну проблему (швидке зростання населення в країнах, що розвиваються і демографічна криза в розвинених країнах); продовольча проблема; енергетична проблема; сировинна проблема; проблема раціонального використання Світового океану; проблема міжнаціональних і міжрелігійних відносин; проблема боротьби з cердечно-судинними, онкологічними захворюваннями і СНІДом. Крім того, іноді до категорії глобальних відносять і деякі інші проблеми, наприклад, проблему боротьби зі стихійними лихами і їх попередження, проблему освоєння космосу і екології навколоземного простору або проблему кризи духовних цінностей.

Глобальні проблеми людства тісно пов’язані між собою, одна проблема сприяє збільшенню інших. Отже, вирішення тієї чи іншої глобальної проблеми неможливо без уваги до інших проблем. Наприклад, існує певний зв’язок між демографічною і продовольчої проблемами країн, що розвиваються, так як високі темпи зростання населення загострюють брак продовольства. Енергетична і екологічна проблеми також безпосередньо пов’язані між собою, тому що розробка і впровадження нових джерел енергії в певній мірі впливає на якість навколишнього середовища.

Найбільш універсальне значення серед глобальних проблем має проблема збереження миру і роззброєння, так як без її вирішення, перспективи життя на Землі і цивілізації можуть виявитися плачевними. За деякими відомостями, в світовій історії відбулося понад 14 тисяч воєн, і, на превеликий жаль, військові протистояння тривають понині в різних частинах планети. Однак глобального масштабу ця проблема набула тільки в ХХ столітті, що пережив дві світові війни, що забрали більше 70 мільйонів жертв.

У післявоєнний період між капіталістичними і соціалістичними країнами, в першу чергу, між США і СРСР, розгорілася “гонка озброєнь”. В сучасних умовах США, Російська Федерація, Великобританія, Франція, Китай, Індія і Пакистан мають визнаний світовою спільнотою статус ядерних держав. Разом з тим, достовірно відомо наявність ядерної зброї у що не має офіційного статусу ядерної держави КНДР.

У різних регіонах світу відбуваються війни і військові конфлікти. Через військових дій і громадянських воєн населення деяких країн опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Прикладами в зв’язку з цим можуть служити Сирія, Ірак, Лівія, Сомалі, Афганістан, Південний Судан.

Іншою проблемою, що має універсальне значення, вважається проблема соціально-економічної відсталості найменш розвинених країн і бідності. Для пояснення гостроти і глобальності цієї проблеми доречно навести деякі статистичні цифри. В даний час до 1,2 мільярда людей у ​​всьому світі голодують або відчувають недоїдання, середня очікувана тривалість життя більше 1,7 мільярда людей не досягає 60 років, 1,5 мільярда людей не мають доступу до медичного обслуговування, більше 1 мільярда людей живуть в крайньої бідності, понад 200 мільйонів дітей не відвідують школи, більше 800 мільйонів дорослих по всьому світу неграмотні, тобто не вміють читати і писати.

Найважча соціально-економічна ситуація склалася в країнах, віднесених ООН до групи найменш розвинених (найбільш відсталих) країн. Цей список спочатку був складений в 1971 році і включав 24 держави. Станом на 2014 рік найменш розвинутими вважалися 48 країн. З них 34 знаходяться в Африці, 9 в Азії, 4 в Океанії та 1 в Латинській Америці (Гаїті). У країнах цієї групи проживає понад 11% населення світу.

В даний час для багатьох країн, що розвиваються актуальною є і продовольча проблема. Сутність її полягає в тому, що близько 1,2 мільярда людей по всьому світу відчувають недоїдання, ту чи іншу ступінь голоду. Особливо гостро відчувається ця проблема в країнах Африки, де населення зростає високими темпами, але продуктивність праці в сільському господарстві залишається на низькому рівні. Зокрема, в Сомалі, Південному Судані, Чаді та інших країнах голод придбав масштаби національної гуманітарної катастрофи. Поряд з цим в деяких країнах Південної і Південно-східної Азії, а також Латинської Америки не один мільйон людей живуть в умовах голоду або недоїдання. Рішення продовольчої проблеми можна досягти, головним чином, шляхом вдосконалення техніки і технологій в сільському господарстві, підвищення продуктивності праці в цій галузі.

Енергетична проблема також є однією з глобальних, і її суть визначається тим, що більша частина світового енергетичного балансу доводиться на вичерпні джерела енергії. Іншими словами, вона ставить перед світовою спільнотою питання про те, яким чином будуть задовольнятися зростаючі потреби людства в енергії у міру вичерпання запасів і удоражанія видобутку мінерального палива (нафти, природного газу, вугілля, сланців, торфу). На думку фахівців, рішення даної проблеми пов’язано в основному з широким впровадженням в практику енергозберігаючих технологій і поетапним переходом на нетрадиційні (альтернативні) джерела енергії, включаючи енергію Сонця, вітру, припливів, геотермальні ресурси, біопаливо.

ПОДІЛИТИСЯ: