Гірські породи, що складають земну кору

1. Гірські породи і мінерали. Вам відомо, що природні тіла, що заповнюють земну кору, називають гірськими породами. Вони бувають тверді, рідкі та газоподібні. Добре знайомі вам граніт, пісок, вапняк, сіль, вугілля, нафта – всі вони є гірськими породами.

Речовини, що становлять гірські породи, називають мінералами. Наприклад, граніт складається з 3 мінералів – кварцу, польового шпату і слюди. Є гірські породи, що складаються з одного мінералу. Наприклад, кам’яна сіль.

У земній корі мінерали і гірські породи широко поширені. Зараз відомо близько 3000 видів мінералів, близько 1000 гірських порід. Така різноманітність гірських порід і мінералів пов’язано з умовами їх утворення.

Всі гірські породи земної оболонки за походженням можна розділити на три великі групи. Це – магматичні, осадові і метаморфічні гірські породи.

2. Магматичні гірські породи. Гірські породи, що утворилися з розплавлених речовин, тобто магми, називаються магматичними. Магма (по-грецьки магма – місиво, густа мазь) – вогненно-розплавлене густа речовина, багате газами, утворюється в глибині земних надр при високій температурі і великому тиску. Вона розташована під земною корою або в верхній частині мантії. Верхні шари гірської породи надають на магму великий тиск. Тому при утворенні розлому на земній корі магма піднімається вгору, заливає поверхню землі або, наближаючись, застигає. Іноді в місцях, де вода і вітер забирають верхні осадові породи, на земну поверхню виступають глибинні магматичні породи.

Земна кора в основному складається з магматичних гірських порід. На глибині 15-20 км на їх частку припадає 95% всіх гірських порід. Породи, розташовані ще глибше, повністю відносяться до магматичних. Серед магматичних порід більш поширені базальт і граніт.

3. Осадові гірські породи. Породи, що утворюються в результаті осадження мінеральних часток, відходів діяльності живих організмів, називаються осадовими породами. Вони діляться на уламкові, хімічні та органічні гірські породи.

Магматичні породи, що складають земну кору, починаючи з часу первісного їх затвердіння, під впливом температури, вітру і води зазнавали змін. Утворилися з уламків раніше існуючих порід осадові породи називаються уламковими.

У воді різні речовини, перемішуючись, розчиняються. Коли в море або озері вода спадає, що розчинилися речовини осідають на дно (наприклад, сіль). Так утворюються хімічні осадові породи.

Залишки рослин і тварин у воді і на суші складають органічні осадові породи. Наприклад, із залишків НЕ гнилих в грунті рослин утворюється торф з кам’яним вугіллям, а із залишків дуже дрібних організмів моря – крейда.

Для всіх осадових порід, незалежно від способу їх утворення, характерні дві особливості. По-перше, в результаті випаденя в осад вони розташовуються пластами. По-друге, в пластах гірських порід можна знайти залишки або відбитки рослин і тварин. Наприклад, в пластах кам’яного вугілля часто зустрічаються скам’янілі відбитки древніх рослин і комах.

Осадові породи розташовані в верхніх шарах земної кори. Вони складають 75% всіх верхніх гірських порід, інші 25% припадають на частку метаморфічних порід.

Осадові гірські породи з часом ущільнюються і перетворюються в тверді породи. Таким шляхом з піску утворюється піщаник, з глини – глинисті сланці, з крейди – вапняк.

4. Метаморфічні гірські породи. Метаморфічні і осадові гірські породи, що складають літосферу, іноді опускаються в глибокі шари земної кори, де висока температура і великий тиск. Під впливом тиску вони знову розплавляються в гарячій магмі. В результаті таких дій пласти гірських порід втрачають свій первісний стан, змінюють склад, набувають нових властивостей. Гірські породи, які зазнали такі зміни, називаються метаморфічними (по-грецьки метаморфозіс – перетворення). Під впливом метаморфози вапняк перетворюється в мармур, глинисті сланці – в кристалічні сланці, піщаник – в кварцит.

Особливістю метаморфічних порід є те, що по ним можна простежити зміни, яким піддавалася та чи інша гірська порода під впливом тиску і високої температури, а також поява кристалічної структури. Наприклад, в кристалічному сланці поряд з прошарками можна побачити перетворення їх в кристалічні зерна.

Посилання на основну публікацію