Гірські породи — класифікація і види

Поверхня Землі складається з мінералів, які, в свою чергу, утворюють різні гірські породи. Вони формуються за певних умов і, в залежності від походження, мають особливими, характерними властивостями. Гірські породи залягають в земній корі – поверхневої оболонці нашої планети і представляють великий інтерес для людини як мінеральної сировини.

Класифікація

Класифікувати гірські породи можна за різними ознаками, які впливають на їх склад і властивості.

Залежно від кількості мінералів у складі розрізняють два види гірських порід:

 • Прості (мономінеральні) – складаються тільки з одного різновиду мінералу.
 • Складні (полімінеральні) – складаються з декількох різних мінералів.

До основних критеріїв класифікації гірських порід відносять хімічний і мінеральний склад. Останній визначається процентним вмістом мінералів в гірських породах.

Різноманітність мінералів не так вже й велика – в природі їх налічується близько 50. Однак хімічний склад набагато багатший, оскільки в породах можна відшукати майже всі елементи з таблиці Менделєєва. Це один з факторів, чому на землі так сильно грунт відрізняється за складом.

Досить поширеною є класифікація гірських порід за походженням:

 • Магматичні (вивержені) – гірські породи, утворені при застиганні магми в надрах Землі або на її поверхні.
 • Осадові – породи, утворені при осадженні органіки і неорганічних речовин на поверхні землі або на дні водних басейнів.
 • Метаморфічні – гірські породи, сформовані внаслідок зсуву горизонтальних шарів земної кори, а також під дією високої температури, тиску і хімічно активних компонентів.

Магматичні гірські породи

Магматичні породи або магматити – найдавніші гірські породи, утворені внаслідок охолодження і затвердіння розплавленої магми, яка опинилася у верхніх шарах земної кори або на поверхні землі.

Залежно від того, в яких умовах відбувався процес охолодження магми, гірські породи бувають інтрузивними і ефузивними.

Інтрузивні породи утворюються при тривалому і поступове охолодженні магми глибоко під землею, за умови високої температури і тиску. В результаті утворюються дуже щільні, масивні гірські породи з кристалічною будовою, без будь-яких пір або порожнеч. До інтрузивним магматити відноситься граніт, перидотит, діорит, сиенит.

Ефузивні породи формуються на поверхні землі або в самих верхніх шарах, при інших термодинамічних умовах. Охолодження магми відбувається нерівномірно, при набагато нижчій температурі і атмосферному тиску.

Інтрузивні і еффузівние породи виникають внаслідок розломів в земній корі, коли в горах відбуваються вулканічні виверження. При цьому останні формуються з лави – перехідного стану магми, яка опинилася на поверхні землі.

В результаті утворюються породи аморфних типів, некристалічної будови, в яких рідкісні кристали видно неозброєним оком. Пористість і проникність – характерні риси еффузівних магматити.

Осадові гірські породи

Осадові породи є найпоширенішими на нашій планеті, і займають більшу частину її площі. На його формування впливає цілий набір факторів: сонячне світло, температурні коливання, вода, атмосферні опади.

В результаті гірські породи починають руйнуватися, деформуватися, відбувається перенесення і подальше накопичення їх уламків. Згодом вони ущільнюються, осідають, набуваючи унікальні риси і властивості.

Залежно від особливостей протікання процесу осадження виділяють наступні групи осадових порід:

 • уламкові – утворюються при механічному перенесенні частинок магматити;
 • біохімічні – результат спільного впливу живих організмів і хімічних реагентів;
 • хемогенні – утворюються при випаданні в осад речовин з концентрованих розчинів;
 • біогенні – формуються при розкладанні органіки.

До найбільш поширених осадових порід відносять польовий шпат, апатит, крейда, вапняк.

Метаморфічні породи

Метаморфічні або видозмінені породи утворюються в результаті складного фізико-хімічного процесу. При цьому на них впливає система термодинамічних умов:

 • найвищі температура і тиск;
 • різні хімічно активні компоненти.

Без них процес метаморфізму неможливий.

Подібного перетворення можуть піддаватися абсолютно всі види гірських порід, незалежно від їх фортеці і якості їх кристалічної будови.

До метаморфіти відноситься мармур, кварцит, глинистий сланець.

Що ми дізналися?

Ми дізналися, які бувають різновиди гірських порід, де можна зустріти їх, а також як вони утворюються і які умови для цього необхідні. Формування гірських порід – процес тривалий і дуже складний, що дозволяє отримати велику кількість найрізноманітніших комбінацій.

Посилання на основну публікацію