Гірські породи

До них належать природні поєднання мінералів, щодо постійного хімічного складу, які утворюють самостійні геологічні тіла, що складають земну кору. Вивченням гірських порід займається наук петрографія (петро – скеля, графо – опис). За походженням гірські породи поділяються на: осадові, магматичні і метаморфічні. Магматичні і метаморфічні складають більше 90% маси земної кори, решта 10% припадає на частку осадових порід. Разом з тим осадові гірські породи покривають 75% площі земної поверхні.
Магматичні гірські породи утворюються в результаті впровадження магми по розломах з мантії. З магматичних порід найбільш поширеними є граніт і базальт. Граніт – кристалічна інтрузивна гірська порода. Складається з польових шпатів, кварцу, слюди, та інших мінералів. Використовується як будівельний і декоративний матеріал. Базальт – еффузівная порода, чорного кольору. Базальт складає ложе океанів і значні площі на континентах. Його використовують як будівельний матеріал. Що таке батоліти, штоки, жили, потоки, габро? (завдання для СРС)

Посилання на основну публікацію