Гіпотеза Планка про кванти

В кінці 1 890-х років німецький виробник електричних ламп попросив молодого фізика Макса Планка розрахувати енергію, що виділяється нитками розжарювання. Таким чином, перед Планком поставили завдання, вирішити яку не могли навіть провідні вчені того часу: вивести формулу залежності довжини хвилі світла і ультрафіолетового випромінювання від температури чорного тіла.

Планк спробував застосувати все, що могла запропонувати фізична теорія, але безуспішно. Зневірившись, він припустив, що випромінювання чорного тіла випускається не безупинно, подібно тече з крана воді, а порціями, подібно до того, як вода капає з несправного закритого крана. Ці порції, які пізніше отримали назву «квантів», він назвав «енергетичними елементами». Згідно з припущенням Планка, енергія цих порцій повинна бути обернено пропорційній довжині їх хвилі.

Формула, що виражає залежність довжини хвилі квантів від їх енергії отримала назву «Формула Планка». Застосувавши її для розрахунку довжини хвилі світла, випромінюваного нагрітими тілами, Планк виявив, що вона прекрасно підтверджує лабораторні експерименти.

Посилання на основну публікацію