Гіпотеза Ейкуменополіса

Поступове зростання міського населення, «міський вибух», збільшення кількості надміст вже саме по собі видозмінюють і ускладнюють урбаністичну картину світу. Це відноситься і до просторових форм урбанізації, серед яких все більшого поширення набувають не просто міста і навіть не міські агломерації, а урбанізовані райони і ще більші і складні за складом урбанізовані зони, кожна з яких включає в себе кілька таких районів. Іншими словами, у світі триває процес:

  • гіперурбанізації;
  • мегалополізації розселення;
  • створення все більш складних урбаністичних систем.

Деякі вчені намагалися визначити географічні риси такого глобального каркаса урбанізації. Було відзначено, що особливо значна концентрація міст спостерігається в поясі шириною 1000 км, який розташований між 30 і 40° пн. ш. Саме в його межах знаходяться такі великі скупчення міст, як:

  • Європейське;
  • Північно-Американське;
  • Східно-Азіатське.

Поряд з цим великі скупчення міст виникли і в інших частинах земної кулі, наприклад в Південній Азії.

Все це створює передумови для глобального прогнозування, висування гіпотез майбутнього розвитку світової урбанізації.

Одним з центрів такого прогнозування ще в 70-х рр. XX ст. став Міжнародний центр екістики в Афінах, керований відомим грецьким вченим К. Доксіадісом, який розробляв програму під назвою «Місто майбутнього». Фахівці цього центру прогнозували швидке зростання мегалополісів, число яких у світі, на їх думку, вже до 2000 р. повинно було досягти 160, з концентрацією в них майже половини всього населення земної кулі. Зростаючись між собою, ці мегалополіси мали сформувати свого роду безперервне місто під назвою Ейкуменополіс, або Ойкуменополіс.

Ще в 1970 р. сам К. Доксіадіс висловив цю свою ідею наступними словами:

«Ейкуменополіс, який людство побудує за наступні 150 років, може бути справжнім містом людини, тому що вперше в історії людина буде мати одне місто, а не безліч міст, що належать різним національним, расовим, релігійним або місцевим групам, кожна з яких готова захищати своїх членів, але також і готова битися з людьми з інших міст. Ейкуменополіс внаслідок свого фізичного протягу, структури і форми складатиметься з багатьох великих і малих міст, взаємопов’язаних в єдину систему. Це буде унікальне місто людини, яке утворює безперервну, диференційовану, але також об’єднану структуру. N управлятися він буде як єдиний організм».

Хоча прогнози центру екістики не зовсім виправдалися, в цілому в цій гіпотезі, мабуть, більше реалістичного, ніж фантастичного. Питання тільки в часі.

Посилання на основну публікацію