Геологічна будова. Корисні копалини

1. Перелічіть і покажіть на карті літосферні плити, на яких розміщується материк; древні і молоді платформи; давні і сучасні складчасті пояса.

Літосферні плити – Євроазіатська, Аравійська, Індо-Австралійська, Північно-Американська, Тихоокеанська. Древні платформи – Східно-Європейська, Сибірська, Китайська, Аравійська, Індійська. Молоді платформи – Західно-Європейська, Скіфська, Західно-Сибірська, Туранська. Молоді складчасті пояси – Тихоокеанський і Альпійсько-Гімалайський. Стародавні – Урало-Монгольський.

2. * Проаналізуйте карту «Будова земної кори». Ніж розміщення складчастих поясів Євразії відрізняється від розміщення складчастих поясів на інших материках? Чим пояснюється відмінність?

Для інших материків характерно окраїнне розміщення складчастих поясів. Вони виникли при зіткненні материкових і океанічних літосферних плит. У Євразії складчасті пояси захоплюють і внутрішні частини материка. Окремі частини складчастих поясів були утворені при зіткненні двох материкових плит.

3. Назвіть давні платформи Євразії. До складу яких проматеріков вони входили в геологічному минулому?

Древні платформи – Східно-Європейська, Сибірська, Китайська – Лавразия, Аравійська, Індійська – Гондвана.

4. Чому набір корисних копалин Євразії такий різноманітний?

Різноманітний набір корисних копалин пояснюється складною геологічною будовою материка і історією його формування. До складу материка входять молоді та древні платформи, давні і сучасні складчасті пояса. Для кожної такої геологічної структури характерний свій набір корисних копалин.

Посилання на основну публікацію