Географія хімічної промисловості Росії

1. Чим хімічна промисловість відрізняється від інших галузей промисловості?

Основною особливістю хімічної промисловості є те, що вона створює зовсім нові речовини і матеріали, яких не існує в природі і які за своїми властивостями перевершують натуральні. Хімічна промисловість сама створює і розширює свою сировинну базу.

2. Поясніть фактори розміщення її окремих виробництв.

Споживчий фактор істотний для підприємств, що виробляють продукцію, яку складно транспортувати, наприклад різні кислоти. До сировини тяжіють виробництва, де значні витрати вихідних матеріалів і великі відходи їх переробки. Поєднання великих запасів сировини, водних ресурсів і дешевої електроенергії зустрічається досить рідко. Тому виробництва, що орієнтуються на цю систему факторів, можуть розміщуватися тільки в обмеженому числі районів. Без урахування впливу виробництв хімічної промисловості на екологічну ситуацію їх розміщення в даний час немислимо.

Посилання на основну публікацію