1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Географія світової економіки

Географія світової економіки

Стаття дає визначення світової економіки. Наводяться характеристики країн за ступенем економічного розвитку. Розкриває область дії мікроекономіки.

Світова економіка являє собою цілісну, але суперечливу систему, яка є сукупністю національних економік, об’єднаних непростими зв’язками господарської спрямованості. Її функціонал базується на загальних принципах ринків. Світова економіка – це система міжнародних відносин економічного характеру.

Область світової економіки можна представити як структуру концентричних кіл, де центральна позиція відведена «великій сімці».

Тут виділяють наступні основні елементи:

 • співтовариство індустріально розвинених держав;
 • нові індустріальні країни та держави з перехідною економікою;
 • країни, що розвиваються.

Країни з перехідною економікою мають проявами, які властиві відразу декільком економічним системам.

Економічний розвиток будь-якої країни визначається ступенем економічної зрілості національної економіки. За рівнем економічного потенціалу країни діляться на дві групи – розвинені і менш розвинені.

Економічні системи в світовій економіці для сучасного суспільства мають велике значення. Особливо для країн, що розвиваються.

Виділяють наступні етапи розвитку світової економіки:

 • злиття внутрішніх економік в державні;
 • злиття національних економік в регіональні;
 • злиття регіональних економік в загальносвітове господарство.

Будь-які процеси економічної спрямованості, скоєних в суспільстві комплексно орієнтовані на сформовані відносини, являє собою економічну систему будь-якого суспільства.
За минулу 150-200 років в світі активно функціонують такі системи:

 • ринкова економіка безперешкодної конкуренції, вона ж ще іменується чистим капіталізмом;
 • нинішня ринкова економіка або сучасний капіталізм;
 • адміністративно-командна економіка;
 • традиційна економіка.

Більшість розвинених світових держав є членами міжнародної організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) або клубом розвинених економік.

Мікроекономіка

Мікроекономіка – галузь економіки, яка вивчає відносини між агентами господарства, людьми і організаціями з точки зору їх діяльності.

Суть її полягає в загальні принципи прийняття рішень з метою більш корисною експлуатації обмежених ресурсів.

Кожен суб’єкт економічної діяльності має право вирішувати, які методи, матеріали та цілі обрати для виробництва, а також який обсяг ресурсів залишити на поточне споживання, а який залишити на майбутнє.

Сьогодні суспільство не стоїть на місці. Про це може свідчити факт того, що сфера послуг все більше пригнічує виробництво. Це пояснюється особливою роллю інформаційних технологій в житті сучасної людини. Цифрові технології прийшли і в економіку.

Цифрова економіка – діяльність, пов’язана з розвитком комп’ютерних технологій і сервісів з надання онлайн-послуг, і здійсненню електронних фінансових операцій.

Що ми дізналися?

Дізналися, що представляє собою світова економіка. З’ясували важливість економічних систем в світовій економіці. Отримали уявлення про те, що таке цифрова економіка.

ПОДІЛИТИСЯ: