1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Географія промисловості світу

Географія промисловості світу

Соціальна та економічна географія галузей народного господарства одна з найважливіших тем курсу, що вивчається. Тут розглядаються питання розміщення основних галузей виробництва (промисловість, сільське господарство) і особливості формування промислово-транспортних вузлів – кровоносних артерій світової економіки.

Промисловість є провідною галуззю народного господарства, яка визначає рівень розвитку інших галузей народного господарства.

У сфері промислового виробництва зайнято понад 450 млн. Робітників і службовців. Їх них в Китаї – 64 млн., В США – 26 млн. І в Росії – 20 млн. Чоловік. За останні 100 років обсяг промислового виробництва зріс більш ніж в сто разів, причому 3/4 зростання припадає на другу половину XX століття, тобто на епоху науково-технічної революції.

За значущістю і ряду особливостей промислове виробництво ділять на три групи.

1 група. У розглянуту групу входять вугільна, гірничорудна, металургійна, машинобудівна (вагонобудівний, тепловозобудівний), суднобудівна та текстильна галузі промисловості. Перераховані галузі виробництва відіграють провідну роль в розміщенні і розвитку продуктивних сил.

2 група. До цієї групи належать: автомобілебудування, кольорова металургія, хімічна (виробництво пластмас і хімічного волокна), літакобудування, верстатобудування і ін.

3 група. До цієї групи належать порівняно молоді галузі: аерокосмічна, оптична, органічного синтезу, мікробіологічна, мікроелектроніка, виробництво електронно-обчислювальної техніки, атомна енергетика та ін. Перераховані галузі відносяться до наукомістких галузей народного господарства, або до так званим галузям «високих» технологій.

В даний час наукомісткі галузі виробництва розвиваються найшвидшими темпами.

У США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції і в інших розвинених країнах світу на частку наукоємної галузі виробництва припадає 35-40% від загального промислового виробництва. Вже згадана група галузей отримала розвиток в передових країнах світу і має великий вплив на розвиток світової економіки в цілому.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Люди Аргентини