Географія машинобудування Росії

1. Назвіть основні фактори, що впливають на розміщення підприємств машинобудування.

Орієнтація на передову науку, інтереси національної безпеки, трудовий фактор, сировинний фактор, споживчий і транспортний.

2. У чому відмінність машинобудування європейської та азіатської частин Росії?

Машинобудування європейської та азіатської частини значно відрізняються один від одного. 90% продукції машинобудування виробляється в європейській частині. Тут машинобудування багатогалузевий, концентрується у великих містах. В азіатській частині машинобудування розвивалося пізніше. Зараз там розміщуються в основному підприємства оборонного характеру.

Посилання на основну публікацію