1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Географія машинобудування і металообробки світу

Географія машинобудування і металообробки світу

Машинобудування є основною галуззю промисловості, на частку якої припадає 35% валового продукту промисловості. Продукція машинобудування представлена ​​широким асортиментом (машини, верстати, електронне обладнання, ракети і т.д.) – висловлюючись образно, «від голки до літаків».

Машинобудування, як одна з галузей промисловості, зародилася в кінці XVIII століття завдяки винаходу двигуна внутрішнього згоряння.

Якщо колись підприємства машинобудування тяжіли до джерел сировини, то нині орієнтуються на наявність висококваліфікованих фахівців і розвинену транспортну мережу. Світові центри машинобудування зосереджені в розвинених країнах. У країнах, що розвиваються і слаборозвинених країнах рівень розвитку машинобудування вкрай низький.

Найбільші центри машинобудування розташовані в Північній Америці, причому в США, Канаді та Мексиці. На частку північноамериканських країн припадає 30% світового виробництва машинобудування найширшого асортименту.

Лідером є Сполучені Штати Америки, які випускають різноманітні машини і обладнання. Друге місце належить Західній Європі (ЄЕС), країни якої мало в чому поступаються Сполученим Штатам Америки і спеціалізуються на виготовленні машин масового попиту. Третє місце належить країнам Східної і Південно-Східної Азії, які спеціалізуються в галузі наукоємного і трудомісткого машинобудування. Природно, згадане в першу чергу відноситься до Китаю і Японії. Наприклад, Японія займає лідируюче положення у виробництві радіотехнічного і побутового обладнання. Четверте місце належить Співдружності незалежних держав (СНД). Країни СНД мають у своєму розпорядженні широкими можливостями в області машинобудування, проте поступаються багатьом країнам за якістю продукції, що виробляється. Особливо це відноситься до наукомістких видів виробництва.

На частку країн, що розвиваються припадає 0,1 обсягу світового машинобудування. В даний час посиленими темпами машинобудування розвивається в Бразилії, Індії, Аргентині, Мексиці та в індустріально розвинених державах Азії. Згадані країни в стані потіснити зі світового ринку визнаних лідерів.

Чітко простежується тенденція розвитку машинобудування в країнах, що розвиваються і слаборозвинених країнах.

ПОДІЛИТИСЯ: