Географічний прогноз

Суспільству в процесі господарської діяльності в багатьох випадках необхідна інформація не тільки про сучасний стан геосистем, а й про їх можливі зміни в майбутньому. У зв’язку з цим велике значення має передбачення змін природних умов тієї чи іншої території в певній перспективі.

У науці передбачення майбутнього стану будь-якого об’єкта чи явища називається прогнозом.

Географічним прогнозом називається науково обгрунтоване передбачення основних напрямків трансформації природного середовища, системи розселення та господарства в межах певної території. Процедура збору і аналізу різноманітної інформації про зміни у природному та соціально-економічному середовищі, на основі якої виробляється відповідний прогноз, називається географічним прогнозуванням.

Географічні прогнози часто складаються в декількох варіантах, один з яких, приймається в якості самого оптимального, стає основою для різних розрахункових робіт.

Географічні прогнози складаються на різні терміни. У зв’язку з цим виділяють оперативний прогноз строком до 1 місяця, короткостроковий прогноз строком від 1 місяця до 1 року, середньостроковий прогноз строком від 1 року до 5 років, довгостроковий прогноз строком від 5 до 15 років і сверхдолгосрочний прогноз строком більш ніж 15 років.

Для вироблення фізико-географічного прогнозу потрібно виявити прогнозовані властивості природних компонентів геосистем. Рельєф, гірські породи, грунту, води, рослинність та тваринний світ кожної території мають певний своєрідністю, що обов’язково враховується в ході географічного прогнозування.

При прогнозуванні екологічного стану геосистем обов’язково приймаються в облік здатності природних компонентів протистояти забрудненню природного середовища, які розглядаються нижче:
1. Рельєф. Пагорби є джерелом виносу забруднюючих речовин, а улоговини рельєфу – їх акумуляторами. Крутизна схилів при цьому визначає ступінь їх розкладання і впливу на якість грунтових вод.
2. Гірські породи. Водопроникність гірських порід, потужність їх пластів багато в чому визначають схильність природного середовища забруднення.
3. Води. Велике значення має величина річного стоку, швидкість течії і хімічний склад вод. Чим більше швидкість течії, тим менше ризик сильного забруднення геосистем. Розчинені у воді органічні речовини прискорюють розчинення важких металів.
4. Ґрунти. Важливу роль відіграє окислювально-відновна, кислотно-лужне середовище в грунті, яка визначає потенціал її самоочищення.
5. Рослинність. Багато рослини поглинають шкідливі речовини з навколишнього середовища. З урахуванням того, наскільки компоненти природи даної місцевості мають властивості схильності забруднення і протистояння йому, здійснюється географічне прогнозування екологічного стану території. Географічні прогнози виконуються в планетарному, регіональному і місцевому (локальному) масштабах. Планетарні прогнози розглядають майбутні зміни у всій біосфері і географічній оболонці нашої планети, в житті всього людства і світової спільноти держав. Головна мета планетарних географічних прогнозів – передбачення проблем, що загрожують добробуту всього людства. Зокрема, глобальні прогнози екологічного стану географічного середовища життя людства розглядають сценарії розвитку таких проблем, як забруднення атмосфери, руйнування озонового шару, «парниковий ефект» і глобальне потепління, опустелювання, дефіцит питної води.

Регіональні прогнози спрямовані на передбачення майбутнього розвитку різних проблем, що стосуються декількох сусідніх держав. Особливо актуальні географічні прогнози екологічного стану найбільш розвинених промислово-транспортних регіонів світу, як, наприклад, узбережжя і акваторія Середземного, Балтійського, Північного, Чорного морів, Перської та Мексиканської заток. У цих промислово-транспортних регіонах міжнародного значення найбільш активно відбуваються процеси нафтового забруднення, що завдає істотної шкоди рослинному і тваринному світу, а також рекреаційних ресурсів акваторій і прибережних місцевостей.

Локальні географічні прогнози. Передбачення впливу на природне середовище окремих інженерних споруд або їх комплексів називається локальним географічним прогнозом. Такими спорудами можуть бути промислові підприємства, водосховища, шахти, дороги, аеродроми, які змінюють екологічний стан геосистем, з якими тісно пов’язані обміном речовиною і енергією.

Посилання на основну публікацію