Географічний малюнок європейського господарства

Географічний (або просторовий) малюнок господарства в Європі істотно відрізняється від інших регіонів світу. У нього дві головні специфічні риси. По-перше, освоєність території. У Європі майже немає неосвоєних районів. По-друге, відносно невелика територія і високий рівень розвитку господарства зумовили господарське єдність Європи. Не випадково часто говорять про єдиний економічний простір регіону від Атлантики до Уралу.

У процесі історичного розвитку географічний малюнок європейського господарства змінювався і все більш ускладнювався. На певних етапах розвитку головними в економічному відношенні були різні території: відбувалася зміна лідерів у європейській господарської ієрархії. Протягом останніх двох тисяч років (н.е..) Було кілька специфічних періодів, які залишили свій слід в сучасному просторовому малюнку європейського господарства.

На початку нашої ери основний «центр ваги» європейського господарства концентрувався на півдні регіону, в Середземномор’ї. За часів Римської імперії саме навколо Середземного моря були зосереджені головні господарські осередки. Чим далі від узбережжя, тим менш розвиненим було господарство. Господарської периферією в той час були такі території, як сучасна Англія, Німеччина і Скандинавія.

У період раннього феодалізму (V -X ст.) Самим економічно розвиненим було Франкське держава. У його межі входили території багатьох сучасних країн. Хліборобське франкское держава була першою класичним феодальним утворенням у Європі. Крім землеробства франки займалися і тваринництвом, особливо було поширене свинарство. У той час свиней зазвичай тримали цілий рік в лісі, на підніжному корму.

У період розвинутого феодалізму (XI -XIV ст.) Господарська діяльність знову переміщується до моря. Розвиток ремесел, а пізніше і торгівлі, дали приморським територіям солідну перевагу. На відміну від часів Римської імперії велике значення мали не тільки південні, а й північні моря. На півдні найпотужнішими були міські республіки Північної Італії (Венеція, Генуя, Флоренція). На півночі найбільш розвиненими і багатими були прибережні райони Балтійського і Північного морів. Ганзейського союзу об’єднав більшість торгових міст Балтики і Північного моря.

XV -XVII ст. – Епоха пізнього феодалізму і Великих географічних відкриттів. Європа «повернулася» у бік Атлантики, залишивши в «економічної тіні» і Середземномор’ї і Балтику. Відбулася зміна лідерів. На європейську авансцену висуваються країни Піренейського півострова – Іспанія і Португалія, найбільше висунуті до Атлантиці. Інші лідери – Англія і Нідерланди, відстаючи від Піренейських країн за колоніальних захоплень, розвивають своє господарство – мануфактуру, торгівлю, фінансову сферу. Приплив золота і срібла з американських колоній підірвав виробництво в Іспанії та Португалії.
У XVIII -XIX ст. розвиток промисловості відбувався в першу чергу в районах, добре забезпечених природними і трудовими ресурсами. У середньоєвропейських державах та Росії формуються справжні промислові райони, що склалися до середини XIX в. Це найстаріші у світі індустріальні райони (В той час склалися такі великі промислові райони Європи, як Рур, Середня Англія, Сілезія, Центральна Росія, Урал, Донецько- Придніпровський.). Саме тоді були закладені основи сучасної географії європейського господарства. Головні в економічному відношенні території – це спочатку індустріальні райони.

У першій половині XX в. великих змін в географії господарства не відбулося. Відбувалося подальше посилення старих індустріальних районів. Головне зміна була пов’язана з посиленням економічного потенціалу Радянського Союзу в результаті потужної соціалістичної індустріалізації. Однак територіальних зрушень це не викликало, так як індустріалізація охопила знову-таки старі промислові райони. Єдиним винятком стало Поволжі, де нафтова промисловість і машинобудування сформували практично новий великий район.

У «економічної тіні» як і раніше залишалася велика частина Східної Європи, якій відводилася роль «санітарного кордону» між Радянським Союзом і рештою Європи.
Освіта групи соціалістичних держав на сході Європи після другої світової війни і індустріалізація раніше відсталих європейських міст створила новий, досить великий економічний вогнище в Європі.
В даний час в європейській економіці найбільше значення мають кілька ареалів. Їх умовно можна назвати західно-, центрально- і східно- європейськими. У їх межах зосереджена основна частина промислової і нематеріальної сфери. Такий сучасний просторовий малюнок європейського господарства – три ареалу концентрації економіки, причому два з них об’єднуються разом з прилеглими територіями в так зване «європейський економічний ядро».

Європейський господарський малюнок можна побачити і на прикладі економічних центрів і головних напрямків міжнародних економічних зв’язків. «Центр ваги» європейського господарства розміщений на заході регіону і охоплює невелику частину Європи, утворюючи головну європейську економічну вісь, простягаю від Глазго до Риму.

У межах європейського економічного ядра відбувається формування нових господарських центрів Європи, отримали найменування «євроміст», т. к. вони працюють на всю Європу і їх значущість давно переступила державні кордони.

Посилання на основну публікацію