1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Географічний малюнок світового розселення

Географічний малюнок світового розселення

Географічний малюнок світового розселення

Процес перерозподілу і розподілу населення по території Земної кулі називається світовим розселенням. Світове розселення залежить від двох факторів: безперервні міграційні процеси і відмінностями у різних країнах показників природного приросту населення.

Поняття розселення світового населення
Щільність населення на планеті зростала пропорційно зростанню чисельності жителів. Винятком з подібної тенденції стала тільки Африка, де в період рабовласництва щільність населення постійно зменшувалася, незалежно від показників природного приросту.

Так, за період Середньовіччя, незважаючи на високу смертність населення від інквізиційний процесів, кількість жителів Європи збільшилося приблизно в три рази, тоді як в Африці зменшилася вдвічі. На сьогоднішній день у світі немає жодної держави, в якому населення розміщувалося б рівномірно.

Географічний малюнок світового розселення
Географічний малюнок світового розселення

Типи розселення населення
Виділяють три основні типи розселення населення: кочовий, міський та сільський. Кожен тип провокує виникнення кардинальних відмінностей в психології, характері праці, побутових умовах людей, які до них належать.

Перші населені пункти належали до сільського типу. З розвитком цивілізації почали зростати тенденції урбанізації. Кочове розселення на сьогоднішній день фактично повністю зникло. Сільський тип розселення в сучасному світі не передбачає заняття населенням сільським господарством, як це було кілька століть тому.

Яскравим прикладом є статистичні дані показників сільського розселення Європи: близько чверті всього населення належать до сільських жителів, проте сільським господарством займається всього 5% від їх кількості.

Міграція населення
Зовнішні міграції населення відбуваються з економічних, політичних і релігійних мотивів. З кінця минулого століття не знизилися показники беженства. Збереглася також тенденція переселення населення в країни Європи, США і Канади.

Серед країн, які безповоротно залишають їх громадяни-держави Південно-східної Азії, Північної Африки, Близького Сходу, СНД і Латинської Америки. У більшості випадків, міграційні процеси викликані безробіттям військовими конфліктами.

Найбільш і найменш заселені регіони світу
Згідно з показниками природного приросту населення, найбільш заселеними державами світу є Китай, Індія, Японія. Щільність населення в цих державах перевищує 1000 осіб / км 2. Якщо тенденція приросту населення зберегтися, то вже через два століття, щільність населення буде ставати більш ніж 10000 чол / км2.

Найменш заселені території Землі-тундри (Північ Росії), пустелі (Північно-західна Африка), зона екваторіальних лісів (Південна Америка, Центральна Африка). Фактично не заселені арктичні регіони-Гренландія, Антарктида.

Середня щільність населення планети-47 осіб / км 2. (враховується тільки суша). Показники щільності по частинах світу:

-Азія: 87 чол / 1 км2,

-Європа: 70 чол / 1 км2,

-Африка: 28 чол / 1 км2,

-Америка 21 чол / 1 км2,

-Австралія і Океанія: 3 чол / 1 км2.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Піщані пагорби