1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Географічний детермінізм

Географічний детермінізм

Виникнення географічного детермінізму

Географічне напрямок в соціальній філософії (географізм, географічний детермінізм) стало першим зовнішнім опонентом соціологічного ідеалізму. Вперше географізм з’явився в 18 столітті в роботах Ш. Монтеск’є, а своє класичне прояв отримав в 19 столітті у Е. Реклю, Г. Боля і ін.

Питання про вплив географічного середовища на звичаї суспільства і суспільно-політичні процеси цікавив ще античних авторів – Геродота, Гіппократа, Полібія, Страбоона. Стародавні філософи пов’язували природні явища з життєдіяльністю, культурою людини. Гіппократ казав, що тіло і дух людини формуються під впливом клімату. Ці ідеї підтримав Аристотель. Він вважав, що на відміну від жителів теплих континентів, населення холодних країн хоробре, але позбавлене винахідливості.

Однак історичними передумовами появи цілісної концепції географічного детермінізму стали великі географічні відкриття, які викликали бурхливе економічної і соціально-політичний розвиток Європи.

На етапах свого формування географічний детермінізм зіграв значну прогресивну роль, так як став альтернативою філософського ідеалізму і теологічним поясненням соціальних явищ.

Географічний детермінізм – це концепція, згідно з якою саме географічні умови зумовлюють особливості політичної, економічної та соціального життя держави, а також формують національний характер і національний дух.

Географічний детермінізм протягом двох тисячоліть було єдиним матеріалістичним вченням, яке вивчало суспільство. Дане вчення виправдовувало будь-які політичні порядки, влада, революції, війни взаємозв’язком з природою.

У 1566 році Жан Боден випустив працю «Метод полегшеного вивчення історії». Основна ідея роботи полягала в тому, що географічні умови визначають якості людини. Вчений обґрунтував взаємозв’язок соціально-політичного устрою держави і географії. Він розповів про особливості розвитку наукових навчань в різних частинах світу, а також з’ясував, яке значення в історії розвитку Європи зіграли різні держави.

Особливо багато уваги Ж. Боден приділяв клімату. За Бодену на землі можна виділити наступні кліматичні пояси:

  • екваторіальний;
  • полярний;
  • помірний.

Кожен з поясів пов’язаний з передумовами для певного виду трудової діяльності людини. У своїх працях Ж. Боден дає рекомендації по тому, як встановити оптимальний політичний режим.

Географічний детермінізм XVIII століття

Шарль Луї Монтеск’є найбільш послідовно розробив концепцію географічного детермінізму в праці «Дух законів». Основи свого вчення він запозичив у роботах Джона Арбетнот (173 м) про вплив на суспільство і держава повітря. Вчений вважав, що всі навколишні людини географічні чинники впливають на схильність і звичаї людей. Саме на них базуються закони народу, спосіб життя і суспільний лад.

Монтеск’є звернув увагу на безпосередні, окремі зв’язку між народним характером, кліматом і законодавством. Манію англійців до самогубства вчений пояснював особливостями кліматичних умов в Великобританії. Він вважав, що зрозумів причини сили Європи і слабкості Азії, її рабства і свободи Європи. Монтеск’є вважав, що в жарких країнах населення ліниве, боязке і зніжене. Цю зніженість породжують теплий клімат і родючий грунт. В таких умовах немає необхідності особливо боротися за життя. Люди починають працювати тільки перед страхом покарання, тому цілком закономірно, що в таких країнах деспотичне уряд. Люди набагато відважнішим на територіях, де панує холодний клімат. Безплідні землі сприяють розвитку духу свободи. Люди для підтримки життя повинні самостійно добувати необхідні ресурси. Такі умови сприяють формуванню войовничості, хоробрості і незалежності.

Головна тема його роздумів: роздвоєння між природою як примусової детермінують сили і природою як розумом. Однак Монтеск’є не зміг врегулювати цей внутрішній конфлікт, органічно і послідовно викласти вчення про клімат.

Вчення про географічне детермінізм продовжив Йоганн Готфрід Гердер. Гердер вважав, що клімат сприяє, а не примушує. Під кліматом вчений розумів сукупність земних впливів і сил, вплив рослинного і тваринного світу, які у взаємодії впливають на всі живі істоти. Клімат може бути змінений людиною.

Гердер удосконалив концепцію про вплив геофізичних умов і клімату в області географії та природознавства:

  • звернув увагу на присутні відносини між певними народами і географічним середовищем;
  • відкрив співвідношення між поверхнею Землі, а також змінами і рухами народів;
  • привніс нове розуміння в симбіоз всіх живих організмів;
  • з’ясував, що з одного боку клімат впливає на людину, а з іншого – людина впливає на клімат і перетворює його.

Гердер вважав, що будь-яке вплив клімат ні надавав на людину, у кожної живої істоти є свій власний клімат, так як зовнішні впливи кожним переробляються індивідуально. Віталізм, який базується на метафізично-неоплатонічній основі, який індивідуалізує, розділяє і знову пов’язує індивідуальне.

Географічний детермінізм XIX і XX ст.

У другій половині XIX століття географічний детермінізм досяг піку своєї популярності. Серед основних розробників ідеї стала Еллен Черчілль Семпл.

В тій чи іншій мірі географічним детермінізмом займалися: Ж. Ж. Елізе Реклю, Карл Ріттер, Генрі Томас Бокль, Елсуорт Хантінгтон, Л. І. Мечников, Г. В. Плеханов, А. П. парші.

У XX столітті географічний детермінізм змикається з геополітикою.

Л.Є. Гринин в дослідженнях, присвячених вивченню впливу на суспільство природного фактора, зазначає, що вплив одного і того ж природного фактора на різні народності і суспільства (або одне суспільство в різні епохи) може викликати різні реакції. Це залежить від історичного періоду розвитку суспільства, рівня розвитку, від структури суспільства і деяких інших обставин.

Гринин встановив, що роль природного середовища найбільше проявляється в древній період історичного розвитку народу. У міру розвитку продуктивних сил роль природних сил починає поступово знижуватися. У той же час він віддавав належне також дестабілізуючим явищам, які здатні викликати для суспільства глобальні наслідки.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Штат Мічиган (State of Michigan)