Географічні особливості великих регіонів Росії

1. Назвіть основні передумови для виділення на території Росії великих соціально-економічних регіонів.

Природні передумови: велика площа і різноманітність природних умов, обмеженість територій комфортних для проживання.

Історичні передумови: історична концентрація населення і ресурсів в європейській частині, змішування народів і культур в процесі формування території.

2. На які економічні райони і економічні зони розділяється територія Росії?

Економічні райони: Центральний, Центрально-Чорноземний, Волго-В’ятський, Північний, Північно-Західний, Поволзький, Північнокавказький, Уральський, Західно-Сибірський, Східно-Сибірський, Далекосхідний. Економічні зони – Західна (європейська частина і Урал), Східна – (Сибір і Далекий Схід).

3. * Охарактеризуйте особливості природних умов, ресурсів та господарської діяльності в Європейській та Азіатської частинах Росії.

Європейська частина Росії перебуває на заході країни, простягнувшись від західних її кордонів до Уралу. Азіатська частина Росії знаходиться на сході країни, тягнеться від Уралу до Тихого океану і включає безкраї простори Сибіру і Далекого Сходу. Площа Східної зони приблизно в 3 рази більше, ніж Західної, але ЕГП її менш вигідно, оскільки вона віддалена від головних господарських центрів країни, європейських країн, має слабку сухопутний зв’язок з іншими частинами країни. Східна зона має вихід до морів Тихого і Північного Льодовитого океанів, водними шляхами пов’язана з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а Західна виходить до морів Атлантичного океану. Природними ресурсами краще забезпечена Східна зона: в ній знаходиться 80% паливних, 75% лісових, 70% водних і 75% гідроенергетичних ресурсів. Тільки залізною рудою Західна зона забезпечена краще. Але природні умови на сході менш сприятливі (болота, вічна мерзлота, суворий клімат, гірський рельєф). Будівництво тут обходиться в 3-5 разів дорожче, ніж на заході країни. Середня щільність населення Східної зони в 12 разів менше, ніж Західної. Розміщено воно набагато більш нерівномірно, концентруючись на півдні зони, вздовж річок і залізниць, величезні території взагалі не заселені. Умови життя людей на Сході теж більш складні, до суворих природних умов додається нестача житла, низька побутова облаштованість. Міст тут менше, міст-мільйонерів всього два, однак частка міського населення вище за рахунок слабкого розвитку сільського господарства і нечисленність населення, зайнятого в ньому. Основу господарства Східної зони становить видобувна промисловість. Тут видобувається основна частина нафти, газу і вугілля. Сільське господарство розвинене слабше, в основному на півдні, воно не задовольняє потреби населення зони в продуктах. Роль регіону в економіці країни постійно зростає. У 70-80-ті роки Східний макрорегіон став головною паливно-енергетичною базою країни, основним виробником алюмінію, постачальником руд кольорових, рідкісних металів, риби і лісопродуктів. На заході переважає обробна промисловість, сільське господарство розвинене набагато краще, ніж на сході. Тут виробляється 4/5 продукції промисловості і сільського господарства, 9/10 наукової продукції, розміщена основна частина банківського капіталу. Такі значні відмінності в господарстві двох зон пояснюються не тільки відмінностями в ЕГП і особливостями природних ресурсів, але й особливостями освоєння території країни – західна частина країни історично була набагато краще освоєна і заселена.

Як ви думаєте?

Чи можливо в найближчому майбутньому зміна існуючих диспропорцій в економічному розвитку Європейської та Азіатської частин Росії?

У зв’язку з економічною і демографічною ситуацією в країні зміну існуючих диспропорцій неможливо. Азіатський регіон залишається ресурсної бази для європейської частини. Звідти відбувається постійний відтік населення. До того ж різниця у рівні розвитку між регіонами дуже велика.

Посилання на основну публікацію