1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Географічні карти

Географічні карти

Географічні карти

Географічна карта являє собою зменшене зображення земної поверхні, що містить координатну сітку і умовні знаки на площині.

Поняття географічної карти
Поняття географічних карт можна розглядати у вузькому і в широкому сенсі. У вузькому сенсі географічні карти є зображенням проекції місцевості в зменшеному масштабі.

У широкому сенсі картки є зменшеною проекцією зображення поверхні планети, окремих її територій, з використанням умовних знаків.

Географічні карти відображають стан, зв’язку і розміщення різних суспільних і природних явищ, а також їх розвиток, зміна в часі і переміщення. Найчастіше, карти, що мають загальний задум, об’єднують в атласи.

Географічні карти
Географічні карти

Види географічних карт
Усі географічні карти діляться на такі категорії :

За територіальним охопленням : географічні карти материків, карти світу, карти країн і регіонів.

За масштабом : дрібномасштабні, середньомасштабні і великомасштабні карти. Найчастіше від масштабів карти залежить точність і деталізація зображень.

За змістом карти поділяються на такі види :

1. Науково- довідкові карти- карти, які призначаються для наукових досліджень і містять в собі наукову інформацію.

2. Культурно- освітні карти- географічні карти, головною функцією яких є популяризація знань.

3. Навчальні карти- географічні карти, які використовують як посібник для вивчення таких дисциплін як історія, географія.

4. Технічні карти- вид карт, які призначені для вирішення технічних завдань і відображають ті об’єкти та умови, які необхідні для цього.

5. Туристичні карти- карти, на яких зображені населені пункти, маршрути, місця відпочинку та інших послуг у населених пунктах.

За змістом географічні карти діляться на два види: загальногеографічні і тематичні. Загальногеографічні карти зображують рельєф територій, клімат, політичний поділ, рослинно- грунтовий покрив.

Тематичні карти показують динаміку і взаємозв’язку населення, економіки, природних явищ. Тематичні карти можна розділити на дві підгрупи: карти суспільних явищ і карти природних явищ.

Перші географічні карти
Перші географічні карти люди створювали ще в давнину. Представники древніх цивілізацій наносили малюнки, що зображають місцевість на кам’яні брили, багато з яких збереглися до наших днів на території Африки і Південної Америки.

Розквіт картографії припав на епоху Великих географічних відкриттів. У більшості випадків, географічні карти створювалися безпосередньо мореплавцями, зокрема Джеймсом Куком і Христофором Колумбом.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Населення Данії