Географічні дослідження Білорусі в 1919-1941 рр.

1. Перелічіть основні напрями досліджень природних умов населення і господарства Білорусі в 1919-1941 рр. і найбільш відомих дослідників цього періоду.

Дослідження природних умов – геологічні, геоморфологічні (відкриття родовищ корисних копалин, вивчалися четвертинні заледеніння), дослідження водних об’єктів, гідрометеорологічні дослідження, ґрунтові дослідження, вивчення рослинного і тваринного світу.

Дослідження населення і господарства – дослідження питань індустріалізації, план ГОЕЛРО, дослідження територіальної структури сільського господарства, опис галузевої та територіальної структури господарства.

3. Яке значення мають наукові праці А.А. Смолича для розвитку географії Білорусі?

А.Смоліч написав кілька фундаментальних праць з географії: перший підручник для білоруської школи «Географія Білорусі», підручник для вищої школи «Короткий курс географії Білорусі», ландшафтний артикул «Типи географічних ландшафтів Білорусі», «Розміщення населення БРСР». А.Смоліч став основоположником географічної науки в Білорусі.

Посилання на основну публікацію