Географічні дослідження Білорусі на сучасному етапі

1. Перелічіть основні напрями досліджень природи, населення і господарства Білорусі на сучасному етапі.

Дослідження природи: детальне дослідження геологічної будови країни, дослідження родовищ корисних копалин, проведено геоморфологическое районування, розширення мережі гідрологічних постів, дослідження озер, збільшення точності прогнозування погоди,, кліматичні дослідження, ґрунтові дослідження (створені карти, проведено районування), дослідження ландшафтів (міських ландшафти , ландшафтне різноманіття).

Дослідження населення і господарства: вирішення економічних і соціальних проблем республіки, вдосконалення територіальної організації промисловості, сільського господарства, транспорту, соціальної сфери, населення (проблеми динаміки чисельності населення, розміщення трудових ресурсів, демографічні проблеми).

3. * На дослідження яких проблем повинні, на ваш погляд, зосередити увагу вчені-географи?

Фізико-географічні дослідження мають бути спрямовані на вирішення екологічних проблем, пошуки родовищ корисних копалин, дослідження техногенних ландшафтів.

Економіко-географічні дослідження – на вирішення демографічних проблем, на поліпшення територіальної структури господарства, зовнішніх зв’язків.

Посилання на основну публікацію