Географічне значення форми і розмірів Землі

Дослідження форми і визначення розмірів Землі становить завдання геодезії; вивченням ж добового обертання земної кулі як однієї з проблем займається астрономія.

Таким чином, жоден з цих питань не представляє для географа самостійного інтересу. Однак і форма Землі і обертання на осі накладають незабутню друк на перебіг процесів у ландшафтної оболонці. Тому необхідно зробити короткий огляд відповідних даних. Без знайомства з ними багато з того, що відбувається на Землі, було б абсолютно незрозуміло.

Форма Землі, її розміри і добове обертання цікавлять географа в зв’язку з наслідками, що випливають з них географічними наслідками.

Форма Землі є геоїд, т. Е. Тіло, обмежене тієї рівної поверхнею, частиною якої є поверхня морів і океанів. Але геоїд так не надто різниться від сфероида, а останній від кулі, що практично майже у всіх випадках Землю можна приймати за кулю. Куляста форма Землі активно втручається в просторовий розподіл сонячного тепла по земній поверхні, обумовлюючи виникнення і існування явищ зональності.

Розміри Землі, в тісному зв’язку з її щільністю, визначають масу планети і, отже, величину сили земного тяжіння. Збільшення ж або зменшення тяжіння повинно було б спричинити ряд наслідків, докорінно впливають на всю структуру ландшафтної оболонки. Зокрема, великі розміри Землі дозволяють планеті утримувати біля себе досить потужну і щільну атмосферу.

Обертання Землі на своїй осі позначається на безлічі фізичних і астрономічних явищ, до яких відносяться: відхилення падаючих по вертикалі тіл на схід (а кинутих вгору – на захід), відмінності в місцевому часу і т. П. Географічне ж значення мають: зміна дня і ночі, служить причиною швидкого {добового) і більш-менш правильного ритму багатьох процесів; наявність уявної нерухомої осі і двох нерухомих точок на поверхні Землі, що є відправними віхами при побудові географічних координат; відхилення горизонтально рухомих тел в північній півкулі вправо, у південному – вліво; виникнення припливної хвилі, безперервно обходить земну кулю зі сходу на захід. Відхиляє дію обертання Землі різко позначається на напрямку вітрів і морських течій; підмивання річками переважно своїх правих (в нашому півкулі) берегів пояснюється теж відхиляють дією обертання Землі.

Посилання на основну публікацію