Географічне положення країни

Розвиток економіки країни і життя її громадян багато в чому залежать від її географічного положення. Чому? Місцезнаходження – це не просто «адреса» країни. Воно визначає особливості її природи, господарства і населення.

Справді, вивчаючи будь-яку країну, ми в першу чергу запитуємо: «Де вона розташована?»

Традиційно виділяють фізико-та економіко-географічне положення.

Фізико-географічне положення – це відношення території щодо об’єктів природи – гір, річок, морів.

Економіко-географічне положення – це положення щодо об’єктів, що мають економічне значення для розвитку країни.

Питання «де?» При оцінці економіко-географічного положення є першим, але не головним питанням. Головне питання – «як це положення?». Отже, необхідно дати оцінку сприятливості або несприятливості розташування країни для життя населення і розвитку господарства.

Економіко-географічне положення може бути центральним, периферійним, сусідським, приморським. Як правило, більш вигідним у порівнянні з околичних є центральне положення. У всі часи були великі переваги і приморського положення, що забезпечує міжнародні зв’язки між державами.

У сучасному світі важливого значення набуває оцінка еколого-географічного положення.

Еколого-географічне положення залежить від природних і антропогенних джерел екологічної небезпеки та каналів її поширення. Як джерела екологічної небезпеки можуть виступати атомні, теплові електростанції, інші шкідливі виробництва, димові шлейфи яких з попутним вітром перетинають кордони і забруднюють територію. Еколого-географічне положення визначається і стійкістю природи до антропогенного впливу. Природні ландшафти по-різному реагують на вплив людини. Так, північна природа і гірські області надзвичайно ранимі і відрізняються низькою стійкістю. Варто гусеничного трактора один раз проїхати по тундрі і порушити мохово-лишайниковий покрив, на його трасі на багато десятиліть утворюється заболочена колія.

Посилання на основну публікацію