Географічне положення Донецької області

Донецька область розташована в південно-східній частині України. Її площа становить 26,5 тис. Км2, що становить 4,4% території країни.

Завдяки вигідному фізико-географічному положенню область має сприятливими в цілому природними умовами і ресурсами:

  • ? рівнинний рельєф сприяє розвитку всіх видів господарської діяльності;
  • ? помірно континентальний клімат позитивно вплинув на заселення території та її економічне використання;
  • ? багаті гумусом чорноземні грунти створюють сприятливі умови для розвитку сільського господарства;
  • ? незначні водні ресурси ускладнюють освоєння природно-ресурсного потенціалу області;
  • ? значні за запасами і різноманітні за видами корисні копалини, навпаки, полегшують освоєння території і одночасно погіршують природне середовище.

До особливостей економіко-географічного положення можна віднести:

тісні економічні зв’язки не лише з іншими регіонами України – найближчими сусідами Донецької області, а й з Росією;

  • ? вихід до Азовського моря сприяє розширенню міжнародних зв’язків;
  • ? наявність густої мережі транспортних магістралей позитивно впливає на ступінь економічної інтегрованості області в єдину економіку України.
Посилання на основну публікацію